Lh'à d'ôn qu'a siou via
lönh d' moun paî,
ma cant a lei tournou
l'am fai 'n gron plazér
vée ma dzent e mou brics...
Pradzalà e la Ruô,
dount èic ma mizoun,
mou parên e mou mors,
poiou pa z'isubliô!
Am arveiou minô,
lâ tsarìëra e la dzent
qu'anôve ben përsô
cant d'ità en arbatôve
lou fên e lou blô;
e la féta din l'òn,
sense pretéza ma bella!
L'ée proppi daumaddze
quë toù sôie pasà!
Eure lâ mizoûn soun sarô,
î soun vèuda e souletta:
mequé l'aigue dâ batsô
la s'entent slâ plasetta,
ma pa nun ven ramplî
sedzelîn e dzarloûn!
Lâ campannha soun en dzirp
e lou viols disparèison,
pluc lâ serps on via libbre:
nhanca mai lâ dzalina
viroundon plou cairi...
Ma, en coumpense, lë benetre
à fait en manìëre
quë la dzent dâ paî
s'arcounouise nhanca mai!
Lâ matsina on l' dessû
e lâ via nen soun pléna:
la vente fô ben atenscioun
s'en vò pô
s' fô icrazô...
Per bounör, lâ mountannha
soun toù l' temp a soun post,
lë soulélh brillhe encô
e d'uvern la ven néou,
proppi c'mà un vieddze
cant mi erou minô!