U sién a Pikarél.
-Ma Giüzlin, arestau ün mument! Uz anè arant e arèire kmè ün mutun lurt. Sukke uz avè?
-Eik ke, sense préze, vénu fol!
An ké mument, a passe d'iläi Tuniét.
-O barbu Giüzlin, dsendu a Fenâtrèla, uz avè bezugn de kakarèn?
-L'é le Bundiù k'a vu mande! Prenèmè vin soldi de préze - e agle dune üne pésse ke Tuniét as bütte dins ün sakucin da kurpét.
-Ün plazé dekò per mi anlure- entervèn dande Felicité, sa fenne. -Prenèmè vin soldi d'alümetta- e agle dune ün'autre pésse ke Tuniét as bütte din l'autre sakucin da kurpét.
-Oje, vuluntié, vauk e drant mèigiurn siuk amunt.
Tuniét a fäi sa dépensa e as suvèn dla kumisiuns k'a s'é pré.
L'avukät Bulati al trob tut an fastüddi sla plasette, bu üne pesse per ciak man: -Isette o ikelle per la préze? Isette o ikelle per laz alümetta? Oh, avükat, agièmè vu!
-Segür ka v'agiuk, fazè vé e kuntièmè.- Pèu farzör e malin:-Certo, certo, l'é grave, la vente pä la prenne per rire... la puriò ésse "un falso ideologico".
-Ün "falso ideologico?" Kmè la sariò?
-La sariò k'üne kunfüziun de muniò i puriò vu dunä de gro fastüddi.
-Oh mi por'omm, üne cioze paríé? Epüre arkunùisu pä la muniò!
E l'avukät, ausend le dè: -Gardau, Tuniét! ... la legge! ... "un falso ideologico"!
-Baste, baste, avukät, kumprennu, fazén pä de bétiza, muntén a Pikarél drant ke siè tro tärd! "Un falso ideologico"! A mi?
-Certo!- Ma vient ké le por'omme a preniò dabun la muntä de Rocce Mariò, as atendrì: -Turnée arèire, Tuniét, vené isì ke v'arangiu mi. Dunèmè la dua pessa.
Apré ün pauc de kumédje, an virent la pessa de tu lu kairi, kmé ün sursié, a dune sun giüdissi: -Prenè! Isette l'é per le tabäk e isette l'é per laz alümetta, e fazè pamai de kunfüziun!
-Oh, mersì, mersì, avukät, mersì.... ma kmé uz avè fait?
-Ma Tuniét! Siuk o siuk pä ün avukät?
-L'é vé, l'é vé, esküzèmè- e as n'an väi a la butikke, la man gauce bèn lögn dla man drèite, üne muniò per part.
-Però, sién giüst! Ün avukät parié? Ké furtüne per Fenêtrèla!