Cant t'aribbi amount
da Turin, da toun travolh,
l'i bel anô per lâ chariera
dë ta bourjô aboù ta veso
e toun souvënir per coumpagnò.
Lh'a pa mei nön, e toû pô
pitoun, 1â peira frutô dâ chamin.
A mei dâ paî la vento s fermô,
beoûre d'àeg frecho a la fountono
e, aprê, l'i plu bel marchô.
Su la plasetto la bancho il i freido,
i sioûn tötti anà së coujô,
a la cantouniero la lh'a ön chot
quë vitte escappo.
Cant ē fàet me proumënaddo,
l'i bel tournô a mezon
e din ma chambro seumô.