Baibou Jaqque dë lâ mountagna
fazà coire lâ chatagna,
lâ chatagna a soun pa boura,
fazà coire la patrouro,
la patrouro il ē pa countento,
fazà coire la sirvento,
la sirvento il a tro coutà,
fazà coire Nicolà,
Nicolà al ē tro bel,
fazà coire l'ouizel,
l'ouizel al ē tro picit,
fazà coire lou grilh,
lou grilh â m'a mourdù,
moun paire m'a batù,
ma maire m'a pourtà
din li palhûs e la granjo.

Cant Pol Bourin aribbo,
la semblo un oufisiè,
soun chapel su l'aurelho
e sa pippo dë l'eiriè.

La fêto dë Bourset
lou dou dë julhet,
li Boursetin desendan
alboù soun sac dë fourcetta e casù
e soun ventre plen dë lait crù.

Jan Crivello aviò pa qu'un prà,
la lengouta li l'an sià,
l'auro aribbo, li lou ratello,
tiro aval, Jan Crivello.