So<c>qu' la lh'a ëd pi bel quë la mountagno

cant lâ flours lâ siun fluriôa

e li merli i chantou dinz ôn boeson?

D, sobbre la Gleizolo lh'a ön combo adont

ëlh pôso ön rioûa plen d'aego frecho;

iquì lâ peira e l'aego lâ siun ön chozo

unicco, e lâ maeousa roûea laz envittou a s' fermôa.

Aprêa lh'a ön pont, ön mezon velho:

l'î ël moulin dâ Bergiè; iquì la vitto

i s'ē fermôa coumà ël roudon dâ moulin.

Plu amount li sôp e li pins i formou ön boc

adont l'omme â pò pâ pasôa, li faizans

e lâ jalàbbria i souflou dareire ëd sâ fenna.

Setto l'i la combo ëd Rouan: bello, misteriouzo.

Mi ët vē ben e ët chanterèi tou viegge
quë moun cör â plouro ëd noustalgiò.
Mountagna ëd moun paîa, ou sià lâ plu adourabbla
e ou sià puro ön mësagge d'amour per la gent
ëd lâ valadda, per li fraeri ëd la lengo
e per li amis ëd noutro patriò.