2-Lî rei dâ mount van se acourdâ,
për anounsiâ,
unì, Ta glorio.
Tu quë dë lhaout vé-e eisì bâ
se deibanâ
toutto l'ëstorio,
l'ê Tu qu'alonge Toun bras fort
për moun counfort
e më soûténe:
e, për lî viôl quë s' fan eicur
e pâ sëgur,
Tu quë më méne.