2-S' Tu beique a nòtrâ faouta,
quî s' pourè justifiâ?
Eubbro Tî bras dë Paire
e veullhe përdounâ.
E qu'Israel s'apiele
a Diou sënso flëchî:
la redensioun, la grasio,
moc d'Él li pon vënî.