occitan

Comuna de Limon

PROVINCIA DE CONI

_____________

ORDENANÇA

N. 9 DAL 03/04/2020

OBJÈCT:

ORDENANÇA EN MÈRIT A L’OBLIGACION D’USATGE DE DISPOSITIUS PROTECCION PER CONTRASTAR LO CONTACH DA CÒVID-19.

DE

LO SÉNDIC

VIST que l'Organizacion mondiala de la Sanitat lo 30 genier 2020 a declarat l'epidemia da CÒVID-19 n'emergença de Sanitat publica de relevança enternacionala;

VISTA la delibera dal Conselh di Ministres dal 31 genier 2020, abo la quala es estat declarat, per sieis mes, l’estat d’emergença sus lo territòri nacional relatiu al risc sanitari liat a lo solevar de patologias derivantas da agents virals transmissibles;

VIST lo decret dal President dal Conselh di Ministres 23 febrier 2020, portant «Disposicions realizativas dal Decret-lei 23 febrier 2020, n. 6, portant “Mesuras urgentas en matèria de conteniment e gestion de l'emergença epidemiològica da CÒVID-19”;

VISTS lhi DPCM successius en data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020,

11.03.2020, 20.03.2020, 22.03.2020 e 01.04.2020 portants “Ulterioras disposicions realizativas dal Decret-Lei 23 febrier 2020, n. 6, portant mesuras urgentas en matèria de conteniment e gestion de l'emergença epidemiològica da CÒVID-19”;

RECHIAMAT lo D.L. 25 març 2020, n° 19 portant “Mesuras urgentas per afrontar l’emergença epidemiològica da CÒVID-19”;

BUTAT EN EVIDENÇA que, en consideracion de las mesuras já adoptaas per contrastar la difusion dal virus CÒVID-19 e de l’evòlve de la situacion epidemiològica actuala, se retén de far adoptar a la popolacion totas aquelas precaucions que pòlon èsser utilas a esconjurar e/o a abaissar lo risc de contach;

RETENGUT donca que, en relacion a las específicas foncions e activitats d’aquesta Comuna a l’estat d’evolucion dal contach, se retén necessari adoptar misuras coerentas abo l’empostacion e lhi objectius de lhi DPCM dessobre citat, ental respect di limits butats dal D.L. 12/2020, adoptant lo present provediment;

CONSIDERAT que en cas de emergenças sanitàrias e de igièna publica, ai sens de l’art. 32 de la lei n. 833/1978 e de l’art. 117 dal D.Lgs. n. 112/1998, las Ordenanças son adoptaas dal Séndic, coma rapresentant de la comunitat locala ental domini dal territòri comunal;

ATENDUA la pròpria competença a l’adoptcion dal present apt ai sens de l’Art.50 dal D.lgs n.267 dal 18-08-2000;

En via precaucionala, al fin de contrastar la difusion dal CÒVID-19 sus dal territòri comunal:

ORDENA

Dins la pròpria competença territoriala e abo efect dal 03-04-2020

  • A tuit aquilhi que se delunhon dal pròpi luec de residença, domicili o demora per las motivacions consentias da las mesuras fin a lo jorn d’encuei emanaas e citaas denant, a l’apt de se relacionar abo d’autras personas a na distança enferiora a mètres 2 e/o de accèder a lhi exercicis comercials e a lhi Oficis publics, de endossar na masquerina protectiva en biais idòneu an absorbir la difusion en ambient de pichotas estiças salivaras provocaas da tuis, esturni e paraula.

  • A tuit aquilhi que accèdon a lhi exercicis comercials e a lhi Oficis publics, de endossar per de pus gants en “lattice” o matèrial semelhant.

AVIERT

Que, en cas de mancaa observança de l’interdiccion empausaa abo lo present Apt, se lo fach constituïs pas una mai grava illegalitat, serè aplicaa la sancion administrativa que a l’Article 7 bis dal D. Lgs. 267/2000 “Tèxt Unic de las Leis sus l’organizacion de lhi Ents Locals” da € 25,00 a € 500,00.

AVIERT DECÒ

  • Que còntra lo present provediment pòl èsser propausat recors a lo Prefèct dins 30 jorns o pura recors a lo T.A.R. Piemont de TURIN dins 60 jorns, o pura recors extraordinari al Cap de l’Estat dins 120 jorns a partir da la publicacion o plena conoissença dal present Provediment.

Dispausa que la presenta ordenança vène comunicaa:

  • A la citadinança per l’entermediari de la publicacion a l’Albò Pretòri, puei encara per l’entermediari de la publicacion sus dal sèti WEB de la Comuna de Limon e sus lhi exprès espacis presents sus lo territòri comunal destinats a lo placar di manifèsts;

  • A la Prefectura de CONI – Ofici Territorial dal Govèrn;

  • A la Questura de Coni;

  • Al Comandament Carabiniers Estacion de Limon;

  • Al Sector Policia de Frontiera de Limon;

  • Al Comandament Policia Locala de Limon;

La Policia Locala e las autras Fòrças de Policia son encharjaas de verificar l’observança e l’execucion dal present apt.

Limon lo jorn 03-04-2020

LO SÉNDIC

Dott. Massimo Riberi