occitan

Còpia Albo

COMUNA DE ENTRAIGAS

PROVINCIA DE CONI

_____________

VERBAL DE DELIBERACION DE LA JONTA COMUNALA N.106

OBJÈCT:

Servicis ajuntius renduts indispensables per la gestion emergença COVID-19 près lo Centre Sòcio Assistencial San Michel - Determinacions.

L’an dui mila e vint lo jorn quinze dal mes de desembre a las oras quinze e menutas trenta abo modalitat videoconferença, ai sens de l’art. 73 dal Decret Lei 17 març 2020, n. 18 e ental respect de lhi critèris fixats dal Séndic abo pròpri Decret n. 1 n data 17 març 2020, s’es reünia la Jonta Comunala, en las personas de lhi Senhors:

Conhom e Nom

Present

1. PEPINO Gian Pietro Matteo - Séndic

Òc

2. PEPINO Sophie Maria - Vice Séndic

Òc

En videoconferença

3. FANTINO Massimiliano - Assessor

Òc

En videoconferença

Total Presents:

3

Total Absénts:

0

Assist a l’adunança lo Secretari Comunal FENOGLIO dr.ssa Laura que s’encharja de la redaccion dal present verbal.

lo President, reconoissua legala l’adunança, declara duberta la session.

LA JONTA COMUNALA

Vist lo decret sindacal n. 1 en data 17 març 2020 “Emergença COVID 19. Disciplina de lo desvòulzement de las sessions de la Jonta Comunala”;

Pres apt de las urgentas mesuras pausaas da las autoritats governativas ai fins dal conteniment

De l’emergença epidemiològica da COVID-19 abo, en particolar, lhi seguents apts:

 • decret-lei 23 febrier 2020, n. 6, que repòrta «Mesuras urgentas en matèria de conteniment e gestion de l'emergença epidemiològica da COVID-19»;

 • dPCM 1° març 2020, que repòrta “Ulterioras disposicions actuativas dal decret lei 23 febrier 2020, n. 6, que repòrta mesuras urgentas en matèria de conteniment e gestion de l’emergença epidemiològica da COVID19”, publicat sus la “Gazzetta Ufficiale” n. 52 dal 1° març 2020;

 • dPCM 8 març 2020, que repòrta “Ulterioras disposicions actuativas dal decret lei 23 febrier 2020, n. 6, que repòrta mesuras urgentas en matèria de conteniment e gestion de l'emergença epidemiològica da COVID19”, publicat sus la “Gazzetta Ufficiale” n. 59 de l’8 març 2020;

 • dPCM 9 març 2020, que repòrta “Ulterioras disposicions actuativas dal decret lei 23 febrier 2020, n. 6, que repòrta mesuras urgentas en matèria de conteniment e gestion de l'emergença epidemiològica da COVID-19, aplicablas sus l'entier territòri nacional publicat sus “Gazzetta Ufficiale” n.62 dal 9 març 2020”;

 • dPCM 11 març 2020, que repòrta “Ulterioras disposicions actuativas dal decret-lei 23 febrier 2020, n. 6, que repòrta mesuras urgentas en matèria de conteniment e gestion de l'emergença epidemiològica da COVID19, aplicablas sus l’entier territòri nacional”;

 • decret lei 17 març 2020, n. 18 que repòrta “Mesuras de potenciament dal Servici sanitari nacional e de sostenh econòmic per las familhas, trabalhaors e empresas connèxas a l'emergença epidemiològica da COVID-19”;

 • dPCM 22 març 2020 que repòrta “Ulterioras mesuras en matèria de conteniment e gestion de l'emergença epidemiològica da COVID-19, aplicablas sus l’entier territòri nacional”;

Considerat que a seguit de l'evòlver de l'epidemia da COVID 19 es estat necessari realizar numbrosas mesuras de potenciament dal servici de assistença a lhi òspits dal Centre Sòcio Assistencial San Michel;

Vista la demanda de l’actual gestor dal Centre Sòcio Assistencial San Michel citaa aiçí dessot:

Per afrontar dins lo mielh biais possibol aquesta crisi, en garantissent sie la siguressa dal personal que lhi standard assistencials, avem degut realizar una re-organizacion dal trabalh e remarcables achats de DPI.

En l’específic, avem aportat lhi seguents chambiaments:

  • Torn nocturn: passatge de la nuech passiva a nuech activa

  • Ensercion de dui torns ajontius per garantir al repart COVID FREE personal dedicat.

  • Aument dal servici enfirmieristic: es pas estaa activaa la presença de l’enfirmier professional 24h/24 avem masque activat sa presença en estructura, da las 6.00 dal matin fin a las oras 22.00

  • DPI: tot lo personal que agitz en estructura adobrarè tònis mono-usatge, chauçars, masca FFP2, visiera e gants.

  • Reconoissiment a tot lo personal de un benefit de presença di € 10,00 a jornaa de trabalh fin a un màxim de 200,00€ al mes.

  • Determinacion de dui figuras, al dedins de lo staff, coma referent OSS e referent per DPI e convencions tècnicas per garantir una mai granda comunicacion entre totas las figuras assistencialas e pas e un pus grand contròtle en l’usatge de lhi DPI e respect de las convencions ANTI-COVID.”

Considerat que l’ensercion d’aquestas mesuras a efectivament portat a un aument emportant de lhi costs de la Cooperativa;

Retengut de proveire en mèrit;

Obtenguts lhi avís favorables dal Responsable de lhi Servici enteressats exprès, ai sens d ll’art. 49 dal D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Abo votacion favorabla unanmas expressa en forma evidenta

DELIBERA

  1. De chamar mai la sobre-estendua premessa a far part entegranta e sobstanciala de la presenta mesura;

  1. De demandar al Responsable dell’Àrea Administrativa – Financiaria – Tributs de empenhar l’espesa de € 26.250,00 a favor de la cooperativa sociala L’A.U.R.A. per lhi servici que se son renduts necessaris per la gestion de l’emergença COVID-19

  1. De donar apt que chasque autra mesura consequenta lo present apt serè de competença dal Responsable dal Servici enteressat;

De diclarar, abo separaa votacion favorabla unanmas, la presenta deliberacion immediatament executabla, ai sens e per lhi efects dal qual a l’art. 134, còmma 4, dal D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Lesut, confermat e sotsinhat

Lo Séndic Lo Secretari Comunal

F.to : PEPINO Gian Pietro Matteo F.to : FENOGLIO dr.ssa Laura

___________________________________ ___________________________________

Sus la propòsta de deliberacion lhi sotsinhats exprimon ai sens de l’art. 49, 1° còmma dal D.Lgs. 18 aost 2000, n. 267 lhi avís de lhi quals a lo seguent prospèct:

Avís

Ésit

Data

p. Lo Responsable

Firma

Regularitat Comptabla

Favorable

15/12/2020

F.to:Fenoglio Laura

Àrea Administrativa

Financiaria-Tributs

Favorable

15/12/2020

F.to:Fenoglio Laura

CERTIFICAT DE PUBLICACION

Lo sotsinhat Secretari Comunal resent vists lhi apts d’ofici,

ATESTA

Que la presenta deliberacion:

 • es staaa publicaa, en data actuala, per ilh restar per 15 jorns consecutius dal 23/12/2020 al 08/01/2021 - n. :

 • embe l’afixion a l’albo pretòri enformatic (art. 124, c. 1, dal T.U. n. 267/2000);

 • ental sèti internet d’aquesta Comuna (art. 32, c.1, de la Lei 18/6/2009, n. 69);

 • es staa compresa dins la lista n. , en data actuala, da las deliberacions comunicaas ai caps-grop conselhiars (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Entraigas, lì 23/12/2020

lo Secretari Comunal

F.to : FENOGLIO dr.ssa Laura

EXECUTIVITAT DE LAS DELIBERACIONS

(art. 134,D.Lgs. 18 aost 2000, n. 267)

Declaraa immediatament executiva (art. 134, còmma 4° dal D.Lgs 267/2000)

Entraigas, lì 15-des-2020

lo Secretari Comunal

F.to : FENOGLIO dr.ssa Laura

Es còpia parelh ma l’originala, en carta simpla, per usatge administratiu.

Entraigas, lì

lo Secretari Comunal