occitan

Còpia Albo

COMUNA DE ENTRAIGAS

PROVINCIA DE CONI

_____________

VERBAL DE DELIBERACION DAL CONSELH COMUNAL N.63

OBJÈCT:

Substitucion representant de la Comuna en sen al Conselh de l'Union de Montanha “Alpi Marittime”.

L’an dui mila e vint lo jorn trenta dal mes de desembre a las oras vint e menutas trenta, convocat dal Séndic abo avís escrits mandats a nòrma de lei, s’es reünit abo modalitat videoconferença, ai sens de l’art. 73 dal Decret Lei 17 març 2020, n. 18 e ental respet de lhi critèris fixats da lo Séndic abo pròpri Decret n. 8 en data 26 octobre 2020, en session Ordinaria e en session saraa al public de Prima convocacion, lo Conselh Comunal, en las personas de lhi Senhors:

Conhom e Nom Present

 1. PEPINO Gian Pietro Matteo - Séndic Òc

En videoconferença

 1. FANTINO Massimiliano - Vice Séndic Òc

En videoconferença

 1. PEPINO Luana - Conselhier Òc

En videoconferença

 1. FIANDRINO Giovanna - Assessor Òc

En videoconferença

 1. GROSSO Daniele - Conselhier Òc

En videoconferença

 1. GIRAUDO Francesco - Conselhier Òc

En videoconferença

 1. MELLANO Caterina - Conselhier Òc

En videoconferença

 1. GIORDANA Fabrizio Anselmo Giacomo - Conselhier Òc

En videoconferença

 1. GIORDANA Carlo Emanuele - Conselhier Òc

En videoconferença

 1. AUDISIO Nicolas - Conselhier Òc

En videoconferença

 1. SCANAVINO Nuvola Serena Aurora - Conselhier Òc

En videoconferença

Total di Presents: 11

Total di Absents: 0

Assist l’adunança en videoconferença lo Secretari Comunal FENOGLIO dr.ssa Laura que s’encharja de la redaccion dal present verbal.

Essent legal lo numbre de lhi entervenguts PEPINO Gian Pietro Matteo en qualitat de Séndic pilha la presidença e declara dubèrta la session.LO CONSELH COMUNAL

Vist lo decret sindacal n. 8 en data 26 octobre 2020 “Emergença COVID 19. Disciplina de lo desvòulzement de las sessions dal Conselh Comunal”;

Premés que:

 • abo apt n. 50 en data 28.11.2015 aquest Conselh Comunal deliberava la constitucion de l’Union de Montanha “Alpi Marittime”, aprovant contextualment l’Estatut e lo relatiu apt constitutiu;

 • en data 12 març 2016 es estat sotsinhat abo lhi Séndics de las Comunas de Entraigas, Limon Piemont, Robilant, Rocavion e Vernant l’Apt Constitutiu de l’Union de Montanha “Alpi Marittime”

Vist l’art. 5 de l’Estatut de l’Union que prevèc coma òrgans de govèrn lo Conselh, la

Jonta e lo President;

Donat apt que lo successiu art. 6 establis aquò seguent:

 1. Conselh de l’Union es compausat da 12 components de lhi Conselhs Comunals de lhi quals dui representants de las minoranças de las Comunas aderentas”

 2. Per chasque Comuna aderenta fan part dal Conselh de l’Union de montanha lo Séndic e 1 Conselhier elegit dal Conselh Comunal de apartenença en representança de la majorança conselhiara”

 3. Lo numbre de lhi representants de totas las minoranças conselhiaras es localizaa dins la mesura de dui components lo Conselh. Lhi representats de las minoranças son elegits a majorança da la Conferença extraordinària de tuit lhi conselhiers comunals de minorança en charja abo vot secret limitat a un candidat. La Conferença extraordinària de lhi conselhiers de minorança es convocaa, en via de prima aplicacion, prima de la nominacion de lhi Consilhiers de l’Union da part de lhi solets Conselhs Comunals, dal Séndic de la Comuna abo lo major numbre de abitants e seguentament, chasque bòt que se rent necessari nominar lo representant de las minoranças, dal President en charja. Per conselhiers de minorança se entend masque aquilhi que apartenon a listas que dins las consultacions electoralas comunalas eron pas liaas al Séndic en charja. De lhi trabalh de la Conferença extraordinària ven fait apòsit verbal a cura dal Secretari de l’Union.

4.La nominacion de lhi nòus representants da part di solets Conselhs Comunals e l’elecion de lhi representants da part de la Conferença Extraordinària deu avenir dins 45 jorns da la data dins la quala se son tenguaas las elecions administrativas que compòrton lo renovament dal Conselh Comunal. Passat aquel tèrme e fin a l’elecion mesma, lo Séndic es component a tuit lhi effects dal Conselh de l’Union en representança d’aquela Comuna.

Vista la Deliberacion dal Conselh Comunal n. 31 en data 22/06/2016 abo la quala venia nominaa coma representanta en sen al Conselh de l’Union de Montanha “Alpi Marittime” la sig.ra PEPINO Sophie Maria;

Vistas las demissions da la charja de Conselhier Comunal, presentaas dal Conselhier PEPINO Sophie Maria e aquistaa en data 21/12/2020 al prot. n. 0006015;

Retengut de dover procèder al la sostitucion dal rapresentant de aquest Conselh Comunal en sen al Conselh de l’Union de Montanha “Alpi Marittime”;

Pres apt que lo grop de majorança endica coma pròpri representant lo Conselhier

Sig.ra PEPINO Luana;

Aquistat l’avís favorable dal responsable dal servici, en òrdre a la regolaritat tecnica e correctessa de l’acion administrativa, ai sens de l’art. 49 dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Abo vots: exprès per auçaa de man:

 • n. 7 favorables, - n. = contraria,

 • n.3 abstenguts (Consilhiers Sigg. GROSSO Daniele, GIORDANA Carlo Emanuele, AUDISIO

Nicolas e SCANAVINO Nuvola Serena Aurora),

DELIBERA

De nominar representant dal Conselh Comunal d’aqueste Ent en sen al Conselh de l’Union de Montanha “Alpi Marittime” lo Conselhier de majorança Sig.ra PEPINO Luana;

De transméter còpia dal present apt a l’Union de Montanha “Alpi Marittime”.

Lo present verbal ven lesut e sotsinhat coma aicí dessot:

Lo Séndic Lo Secretari Comunal

F.to : PEPINO Gian Pietro Matteo F.to : FENOGLIO dr.ssa Laura

___________________________________ ___________________________________

CERTIFICAT DE PUBLICACION

Lo sotsinhat Secretari Comunal resent vists lhi apts d’ofici,

ATESTA

Que la presenta deliberacion:

 • es estaa publicaa, en data actuala, per ilh restar per 15 jorns consecutius dal 13/01/2021 al 29/01/2021 - n. :

 • embe l’afixion a l’albo pretòri enformatic (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

 • ental sèti internet d’aquesta Comuna (art. 32, c.1, de la Lei 18/6/2009, n. 69);

Entrigas, lì 13/01/2021

Lo Secretari Comunal

F.to : FENOGLIO dr.ssa Laura

EXECUTIVITAT DE LAS DELIBERACIONS

(art. 134,D.Lgs. 18 aost 2000, n. 267)

Passat 10 jorns da la publicacion (art. 134, còmma 3° dal D.Lgs 267/2000)

Entraigas, lì _________________________

lo Secretari Comunal

F.to : FENOGLIO dr.ssa Laura

Es còpia parelh ma l’originala, en carta simpla, per usatge administratiu. Entraigas, lì

Lo Secretari Comunal

FENOGLIO dr.ssa Laura