occitan

COMUNA DAL VERNANT

PROVINCIA DE CONI

_____________

VERBAL DE DELIBERACIÓN DAL CONSELH COMUNAL N.37

OBJÈCT:

PLAN FORESTAL ASIENDAL ZÒNA ESPECIALA DE CONSERVACION ZÒNA PROTECION ESPECIALA IT 1160056 "ALPS MARITIMAS". APROVACION.

Lo trenta dal mes de desembre de l’an dui mila e vint a las oras dètz-e-uech e zèro minutas dedins la sala de las reünions conselharas, convocat dal Séndic abo avís escrichs recapitats a nòrma de lei, s’es ardunat, en session Ordinaria e en session publica de Prima convocacion, ental respèct de las mesuaras de conteniment dictaas da lhi vigents DPCM en matèria de Covid-19, lo Conselh Comunal, en las personas de lhi Senhors:

Conhom e Nom

Present

1. DALMASSO GIAN PIERO - Séndic

Òc

2. MACARIO LORETTA - Vice Séndic

Òc

3. CARAGLIO MILENA - Conselhier

Òc

4. GIORDANO ANDREA - Conselhier

Just.

5. GIORDANO CLAUDIO - Assessore

Òc

6. BERTAINA EZIO - Conselhier

Òc

7. CONTARINO SALVATORE MARCO - Conselhier

Òc

8. GIORDANENGO GIAN FRANCO - Conselhier

Òc

9. MACARIO FULVIO - Conselhier

Òc

10. BOTTERO DARIO - Conselhier

Òc

11.

Total Presents: 9

Total Absénts: 1

Assist la reünions lo Secretari Comunal TOCCI Dr. Giuseppe Francesco lo qual s’ocupa de la redaccion dal present verbal.

Essent legal lo numbre de lhi intervenguts DALMASSO GIAN PIERO dins sa qualitat de Séndic pilha la presidença e declara duberta la session.

LO CONSELH COMUNAL

Premés que

 • lo Programa de Desvelopament Rural 2007-2013 de la Region Piemont, articulats en cinc ais, compren, ental sector de l’Ais 2 “Melhorament de l’ambient e de l’espaci de montanha”, la Mesura 225 “Pagaments silvoambientals”, avent coma mira la conservacion de la biodiversitat a travèrs l’aumentar dal nivèl de diversificacon al dedins e entre lhi ecosistèmas e lo manteniment de lhi elements constitutiu de lhi ecosistèmas forestals;

 • en la realizacion dal programa citat, lo Sector Forestas de la Region Piemont, abo Determinacion dirigenciala n.° 621 dal 12 de març 2013, avia publicat exprès band, contenent las nòrmas tècnicas e administrativas per l’aplicacion d’aquesta mesura;

 • abo Decret presidencial n.° 8 dal 13 mai 2013, lo Parc Natural Alpi Marittime avia presentat domanda d’ajut ai sens d’aquesta mesura, se empenhant a executar entervencions adreçats a lo manteniment e/o melhorament de la estabilitat de las susfàcias abo funcion de proteccion, perfeccionant, ai fins de la candidadura, un acòrdi abo lhi comuns de Entraigas e Roascha per la delegacion al Parc de la gestion de susfàcias bosquivas de lor proprietat;

 • abo Determinacion dirigenciala dal Sector Forestal de la Region Piemont n.° 111 dal 16 desembre 2014 era estaa aprovaa la lista de las domandas admissiblas, onda intrava mai la domanda presentaa dal Parc;

 • tala domanda es estaa confermaa dal Parc enti ans 2014 e 2015;

 • abo la presentacion de la domanda d’ajut, lo Parc s’es empenhat all’efectuacion de na sèria de accions enti comuns proprietaris de las susfàcias forestalas enseriaas en domanda a travèrs la sotescripcion de un contract abo la Region Piemont especificatament predispausat, aprovat abo lo decret comissarial citat dessobre;

 • aquest contract a agut necessitat de na revision en funcion de las nòvas prospectivas de gestion forestala ental SIC Alps Maritimas e que na nòva version de lo mesme es estaa aprovaa abo Decret comissarial n.° 34 dal

10.08.2015;

Daus que tal contract prevec la realizacion de lhi seguent empenhs:

 • projectacion, direccion e certificacion trabalhs en dui chantiers de melhorament bosquiu, un ente la comuna d’Entraigas e un ente la comuna de Roascha;

 • revision dal Plan de gestion forestala sus la basa de las observacions de las Comunas proprietàrias, culhias dins la fasa de partajament de lhi contenguts dal Plan abo lhi proprietaris, aüra en cors, que tocha decò la Comuna dal Vernant;

 • desvòusement de na campanha de rèleus en champ entegrativa de la sèria desvolopaa per la redaccion dal Plan de gestion forestala;

 • planificacion de detalh e redaccion d’un reglament per l’usatge fuecatic e d’un reglament per l’usatge comercial di bòsc publics;

 • desvòusement de na campanha de assenh al talh (marcadura e martelaa) sus susfaciàs de proprietat publica;

 • divulgacion de lhi contenguts dal Plan de gestion forestala a travèrs l’organizacion d’encòntres abo las comunitat localas e la publicacion de un opuscul tematic;

 • organizacion de cors de formacion professionala a favor de lhi operators forestals locals;

 • prestacion de un servici de collaboracion administrativa per l’acompliment de la procedura prevista da la mesura;

Daus que es pervengut, en format digital, lo Plan Forestal relatiu a la ZSC (Zòna Especiala de Conservacion) e ZPS (Zòna de Proteccion Especiala) IT11660056, en data 01/07/2020 Prot. n. 2562, provenient da l’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime, contenent la seguent documentacion compilaa dal Dott. For. Paolo Settembri:

 • Relacion dal plan;

 • Particèlas permanentas e esquedas bòscs de proteccion;

 • Descripcion particelara;

 • Prospects Catastals;

 • Registre de lhi events e de las entervencions;

 • Carta de las àreas de tast en eschala 1:25.000;

 • Carta sinòttica catastala en eschala 1:10.000 (Tav. A-B-C-D-E-F-G)

 • Carta de las compartimentacions e de las destinacions en eschala 1:10.000 (Tav. A-B-CD-E-F-G);

 • Carta de las susfàcias forestalas en eschala 1:10.000 (Tav. A-B-C-D-E-F-G);

 • Carta de lhi tipe estructurals en eschala 1:10.000 (Tav. A-B-C-D-E-F-G);

 • Carta de las entervencions, prioritat e viabilitat en eschala 1: 10.000 (Tav. A-B-CD-E-F-G);

Donat act que la Comuna dal Vernant abo deliberacion de la Jonta Comunala n. 36 dal 16 d’abril 2015 avia aprovat lo Plan Forestal Asiendal Intercomunal da las Àreas Boscaas Comunalas fòra SIC e Parc;

Vist lo D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista e examinaa la sobrecitaa documentacion, e ritengua la mesma meritosa de entegrala aprovacion;

Donat act que l’aprovacion dal Plan Forestal relatiu a la ZSC (Zona Speciale di Conservazione) e ZPS (Zòna de Protecion Especiala) IT11660056 compòrta pas de charjas economic financiarias a la charja de l’organisme;

Acquistat l’opinion favorable de reglaritat tecnica dal responsabil del servici, a lhi sens de l’art. 49 dal T.U.E.L. 267/2000;

Abo votacion expressa enti biais e dins las fòrmas de lei e abo lo seguent resultat:

Conselhiers presents n. 9

Conselhiers votants n. 9

Vots favorables

n. 3

Vots còntrarsi

n. =

Absteguts

n. 3 (Giordanengo Gian Franco, Bottero Dario, Macario Fulvio)

DELIBERA

 1. De aprovar lo Plan Forestal relatiu a la ZSC (Zòna Especiala de Conservacion) e ZPS (Zòna de Proteccion Especiala) IT11660056 e lhi relatius alegats parelh coma expausat en premesa;

 1. De transméter còpia de la presenta a l’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime per lhi adempiments inerents e consequents;

 1. De prene apt que lo Plan Forestal en objèct resulta sobreordenat respect al Plan Forestal Asiendal Intercomunal aprovat abo delibera de Jonta Comunala n. 36 dal 16 d’abril 2015.

Seguentament

LO CONSELH COMUNAL

Vist l’art.134, comma 4, dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Reconoissua l’urgença de se ocupar;

Abo vots express per auçaa de man e abo lo seguent resultat:

Conselhiers presents n. 9

Conselhiers votants n. 9

Vots favorables

n. 6

Vots contrari

n. =

Abstengut

n. 3 (Giordanengo Gian Franco, Bottero Dario, Macario Fulvio)

DELIBERA

De declarar la presenta deliberacion immediatament executabla

Dal que s’es fait lo present verbal

LO SÉNDIC LO SECRETARI COMUNAL

F.to : DALMASSO GIAN PIERO F.to : TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

Firmat digitalament ai sens dal D.lgs 82/2005 s.m.i. Firmat digitalament ai sens dal D.lgs 82/2005 s.m.i.Es còpia fidèla a l'originala firmaa digitalment, per lhi usatge consentits da la Lei. Vernant, lì _________________

LO SECRETARI COMUNAL