occitan

COMUNA DAL VERNANT

PROVINCIA DE CONI

_____________

ORDENANÇA SINDACALA

N. 18 DAL 15/08/2020

OBJÈCT:

ORDENANÇA AI SENS DE L'ART 50 TUEL - SANITAT E IGIÈNA PUBLICA -

PROÏBICION DI BALS E DANÇAS SUS LO SÒL PUBLIC ENTE LA JORNAA DAL 16 AVOST 2020

LO SÉNDIC

VIST:

  • l’art. 108, comma 1 ponch c 1) dal D.Lgs. n. 112/98 que disciplina las foncions e lhi dever administratius de l’Estat conferits a las Regions e a lhi Ents Locals;

  • Lo D. Lgsl. n. 1/2018: “Codice della Protezione Civile”, e en particolar l’art. 12, que establís las competença de la Comuna e las atribucions dal Séndic en matèria de Proteccion Civila;

  • l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

  • il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, a seconda lo qual, a partir da lo 18 de mai dal 2020, quiten de aver efect totas las mesuras limitativas de la mobilitat al dedins dal territòri regional de lhi quals a lhi artt.

2 e 3 dal D.L. 25/03/2020 n. 25;

SONATS MAI lo Decret Lei n. 19 dal 25/3/2020, a l’art. 3, comma 2, que dona facoltat a lhi séndics de adoptar ordenaças contengiblas e urgentas miraas an afrontar l’emergença que sien pas en contrast abo las mesuras estatalas, ne’n sobren lhi limits d’objèct respèct a las activitat de lor competença;

CONSIDERAT que ente la jornaa dal 16 d’avost encàpita la tradicionala fèsta de las levas, que aquest, a causa de las limitacion previstas da la vigenta normativa còntra l’espanteament dal covid-19 prevec pas deguna activitat publica e l’es d’abituda desvòuser bals e danças sus lo sòl public;

CONSIDERAT que l’anament dal trend nacional e regional di contachs da Covid 19 rent oportun un adaptament de las mesuras de prevencions de lo possible espantiament dal contach da Covid 19;

ORDENA

A partir da las oras 09:00 a las h 24.00 dal 16/08/2020 es proibit de balar e dançar sus las publicas vias.

MANDA

A la Prefectura de Coni, a l’Estacion di carabiniers dal Vernant (CN), a la Policia Locala per aquò de respectiva competença;

DISPAUSA

Que la presenta ordenança sie publiaa a l’Albo Pretòri de la Comuna, sie pendua enti espaçis publics e enti publics exercicis.

Còntra lo present provediment pòl èsser presentat recors a lo Tribunal Adminitratiu Regional dal Piemont d’aiçí a 60 jorns o ben recors extraordinari a lo Cap de l’Estat d’aiçí a 120 jorns.

AVISA

Que la mancaa observança de la presenta ordenança prevec la sancion administrativa de € 50.00 a pr’un e la denóncia a l’Autoritat Judiciària ai sens de l’art.650 C.P..

LO SÉNDIC

Firmat digitalament

F.to: DALMASSO Gian Piero

Firmat digitalament ai sens dal D.lgs 82/2005 s.m.i.