Duā chéina d'muntännha

ünä a l'adréi

ünä a l'envēr;

'n bē sē blö

encüchun d'suŕé

k'la sī d'ità k'la sī d'iver.

 

Lu chamū sla simma

e l'ichiŕō icundü

sü el pinhī du sēr;

sun nik acrustà

a 'nä rocchä d' Següŕé

l'áiglä i s' pēr din l'ēr.

 

Lu riū k'disëndan

din lu cumbā

ën picatän;

e tut enviŕan

el pakī e 'l bō, lu chän e lu prā.

 

La mişun e luri-ş-or

el sementöŕiu par lu mor

la glèisä e sun cluchī

keisì l'ī mun PAĪ.