Dalìn dalàn, lè mortie

en can

Can vulpin, ciamava Gianìn

Gianìn cutél,

taieie la pel

la pel taià

campela 'nt al prà

'l prà l'è pien d'urtie

Curi curi bele fie.