L'ai encuntrà

a la festa de San Giacu, l'ai encuntrà,

ai ben bucà

che balavo la curento, ai ben bucà,

i ai demandà de balà bu mi na tresso

e ii m'á dicc già, già,

 

Vien devisà bu mi Marieto,

vien devisà bu mi.

 

L'ai mai 'ncuntrà

ilamun a la pastüro, l'ai mai 'ncuntrà,

ai ben sentü

che ciantavo cumo n'angel, ai ben sentü,

l'ai ben pricà de ciantà per mi na vinco

e ii m'à dicc già, già,

 

Vien devisà bu mi Marieto...

 

L'ai mai 'ncuntrà

na matin a messo primo, l'ai mai 'ncuntrà,

ai ben bucà

che pregavo sant'Antoni, ai ben bucà,

i ai facc lu segn de pregà per nost'amur

e ii m'á dicc già, già,

 

Vien devisà bu mi Marieto...

 

Ai demandà

a la maire de Marieto, ai demandà;

si vu vulé

mi Marieto 'spusarìu, si vu vulé,

m'à respundü: "fasaren de grosse nosse"

e mi i ai dicc già, già,

 

Vien devisà bu mi Marieto...

 

M'an repurtà

che Marieto es ben malato, m'an repurtà,

sìu lest curü

dapé a liecc de mio Marieto, sìu lest curü

l'ai ben pricà de garì per lu mariage

e ii m'à disc nu, nu,

 

Devisaren pa püs Marieto

devisaren pa püs.