En surdà chissessio de na chissessio ghero passa u d'éiro 'scrìu na litro desperà a sio fremo; achelo ghero ch'ele fai per forso e che giomai saharé lu perché, l'a redüciü ben mal furgià, à püs sie ciambe ma 'n parei de gumo. En bram de ün di tanti masacrà inusent che, belovans, sun encà al giurn d'encüi. Achesti vers sun dedicà a la memorio de tüci (e sun empau) i giuve surdà de mio Val Varacio mort en ghero.

 

Te navises-tü Ciutino

lu temp dran che mi partesse,

cumo curìu per pra, per ciamp?

deco-belo barbo Ghiaude

vesamun disìo antüci

ch'eru lu miei, lu pü ardì

a la danso e si 'sghì;

eiro sìu issì desperà

bu i ciambe de gumo.

En matin pien de sulei

traversaviàn na furesto,

ciantaviàn tüci per desmentià,

per pa püs pensà a l'endeman,

tut d'en crep n'eschiòp de mino,

bramen tüci: Mamo, Mamo!

pei siu sulet, tut basacà,

i cumpagn mort a l'enturn;

eiro siu issì desperà

bu i ciambe de gumo,

aribarei dapé tü 'n carusselo

cumo na minà,

ai demandà a carcün

lu perché d'achesto ghero,

m'an respundü che l'ero

per la libretà;

ma mi sìu issì desperà

bu i ciambe de gumo...

Tiu Pretin.