Pàrte, emigrà; la vieio duluruso peno de nusauti muntanar. Apres, la nustalgìo de tìo tero abandunà, lu cunfrunt rabius di düi munt, l'esperanso desperà de lu return che, belovans, aribo pà sempe.

 

Ciaminà, per vìe lüsente di vile,

pensà, ai viol e draie d'ilamun;

ciaminà, bucant vestimente, ciamise,

ciussie nòu fiamant enti giüiere,

pensà, ai drap, ciamise de telo d'caso,

vieste, soche e 'scufun d'ilamun;

ciaminà, ben dapé di signuri,

ecelense, cavaier, cumendatur,

pensà, ai viei barbo d'ilamun:

Toni, Ciafré, Giaculin, Maté,

ch'an passà na vito

chinà si ciamp e prà,

trussà da la fatigo,

e eiro, setà a lu sulei

tenden la passà santo,

bòuchen lüégn e fümen la pipo;

ciaminà, respirant l'auro velenuso

che puisuno lu cor e l'animo,

pensà, de bramà fort a tut e antüci:

lissame anà si mie bric

a respirà l'àuro püro,

a ciaminà senso pensà

per viol, arlunc di bial,

mec bucà l'aigo chiaro

che avalant cianto

la ciansun de i Angel!