francoprovenzale                 pronuncia                     italiano

Piouna, Fiou ai San Gian

Piùna, fiù at San Gian

Peonia

San Gianè

San Gianè

I fiori del maggiociondolo

Fiou at San Pèrou

Fiù at San Pèru

Giglio di San Giovanni

Fiou at Sant'Antòni

Fiou at Sant'Antoni

Giglio di monte

Ls'alvàies.s

Ls'alvàaiess

Le stelle alpine

Li tchuèi

Li ciuèi

Gli anemoni

Al lìnhiess

Al ligness

I crochi

Li bòssoul, li gratacul

Li bòssul, li gratacul

La rosa canina

Li tchardo1117

Li ciardùn

Carlina bianca

Li broussè

Li brussè

I rododendri

Li carèl

Li carèl

Stipa pennata

Fioù dou cài

Fiù du cai

Ranuncolo comune

Fiou da sicòria

Fiù da sicòria

Fiore del tarassaco

Grassoun

Grassùn

Calta

Djansanatta

Giansanàtta

Genzianella

Vioulatta

Viulàtta

Violetta

Mougat, massoufin

Mugàt, massulìn

Mazzo di fiori

Pouèrioeul

Puèriél

Timo serpillo

Li tartariè

Li tartariè

Cresta di gallo aristata

Al marianess

Al marianess

Fiordaliso montano

La moura, la bruna

La mura, la brana

Nigritella

Boutoun d'or

Butùn d'or

Botton d'oro

Al tchoucattess

Al ciucàttess

Campanula soldanella

Fiou da sicòria

Fiù da sicoria

Soffione, tarassaco

Martagoun

Martagùn

Giglio martagone

Aiàt, pouratchi

Aiàt, puràci

Erba cipollina

Fiou dla biavàtta

Fiù dla biavàtta

Bistorta

Arioundéless

Ariundèless

Malva

Bràc

Bràc

Brugo

Li cournàss

Li curnàss

Angelica

Fiou dou tabàc

Fiù du tabàc

Arnica

Routta

Rutta

Achillea

La riciolina

La riciolina

Primula delle pietre

Vioulatta

Viulàtta

Viola calcarata

Li piumat

Li piùmàt

Eriòfori

Fiou dou trifeui

Fiù dou triféi

Trifoglio

Fiou da lavassi

Fiù da lavàssi

Petasìtes, farfaraccio

Galàt

Galàt

Colombina

Djansàna

Giansàna

Genziana

Li garofoulìn

Li garofulìn

Garofano dei certosini