Avée in maa dër boia

Avée ř'ařima ën gioštra

Borni com ina tarpëna

Cén com in övë

Esu ën braghe dë téřa

Esu ina cianpornia

Faus com Giüda

Fatu si šta..

Fürb com ina gurp

Lasciàa chë ř'aigua vag ar se murin

Métu a cua ën lë méġ de ganbe

O povra ma cà!

Pigliaa ina caplina

Ř'amùu l'è ciü fort dër brus.

Ric com a marina

Sus com a nöit

Sus con ër pëcà

Tešta d'ansu

Tešta dë béch

Tešta d'articioca

Tüti i ani l'ën pasa ün

Vöid com in sac