Web-TV    A temp de lengas: occitano, francoprovenzale e walser

Se la nuòch deu tombar / Un jorn vendrà - de Max Roqueta

se la nuòch - un jorn vendrà mono.mp3