Web TV    A temp de lengas: occitano, francoprovenzale e walser

1 - Escartats, escartonar, escarton!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jOZlrwEnP6c]