Web TV    A temp de lengas: occitano, francoprovenzale e walser

Jouŗnà VI, 9 - GASCOUNHÂ E, AN MÉIMË TON, DIRË INË CŖASSËRÎ

[vimeo=http://vimeo.com/309340381]