Chambra d'Òc    Spettacoli Chambra 2018

invia mail   print document in pdf format

Purus Purì - Spettacolo teatrale

Purus Purì lo texte teatral

Pera Marcia - Il testo teatrale

de Renato Sibille

Purus Purì lo texte teatral
occitan

Purus Purì1

Parsounazzhe e ateure

Mil Purus

Massimin Renato Sibille

Colombano Romean

Coustantino Sara Cesano

Proumìe paisan Luca Pellegrino

Sigoun paisan Flavio Giacchero

Sounairë d'armoni Peyre Anghilante

Sara Cesano

Loun Sounaire Flavio Giacchero

Luca Pellegrino

Loun sounaire i soun aprè sounâ din la plaso la polca 'd Sabaltran. Mil ou l'arivo e ou sono Coustantino par balâ.

Mil Viran, Viran Coustantino, viran a eicoutâ que bèllë mizicco que la fèi ichancì, l'èi pa parimme loun viourìn qu'i sonoun a St'Andrè a la feto dou paî. Viran, n'an balan uno.

Mil Vivo qui sono!

Sounairë d'armoni La t' plai la mizicco?

Mil Bian sugù: inë bèllë mizicco dou giable. In tapazzhe que la samblo que Berliqque ou viran pèrne cocun. Que eistrumen l'èi chancì?

Sounairë d'armoni L'èi in armoni. L'èi pa peu tan difisille da sounâ. T'poie mèi sounalo tu. La basto in pòou 'd pratìcco e la lh'vèi in pòou 'd gueddou2.

Mil E parìe a m'sou ashtà in armoni. Euiro a sou pore in paisan, in lavourìe ad la tero. Oh naou, euiro a sou mèi in sounairë ambulan: Emilio Sibille suonatore ambulante armazan, delle Ramats di Chiomonte. Sissignori. Oh ouèi, Emilio Sibille sounairë armazan.

«Parquè, bravi zhan criamme: la pèine e loun sousis i nou tourmantoun touzhoû, eicoutà pa loun viòou qu'i l'an zhò din la toumbo la meità dlouz artchòou. Sounzhà a divertivou, din loun bàou, din la sîne, pernè votri pleizî. A vouz aoutre sourtoù adorable mindìe qu'ou s'è al coundiman ad toute la coumpanhìe, 'l shapèl a la man parmetamme 'd dire que la lh'ò paran 'd melh que shantâ e rire!».

Proumìe paisan Mil Purus.

Sigoun paisan Ehi Millo.

Mil Toutti i 'm sonoun Millo, o Mil, Mil Purus. Oh ouèi, ma familho, moun pappo Casmî e ma mammo Caroulino, i l'an in quishoun 'd purusìe e alouro nou sonoun loun Purus. L'èi in subriquèt, l'èi 'l subriquèt par arcounèisnou douz àoutri Sibillo. I m'sharshoun par sounâ a toutte la fete dloun paî dla valaddo, a Carnaval e sourtoû a la fete ad loun couscris.

Toutti i s'bittan an pozo par fâ 'l poultrè dloun couscris.

Mil Isì, a l'Armâ, l'a s'îto pa mâ 'd shotan. La s'travalh la vinho e, par ganhâ in pòou 'd soldi, anin a fâ 'd zhournà zoù meitre. Anin travalhâ din loun shantìe qu'i l'aranzhoun el gran shimin o a la central 'd Shàoumoun. Ma d'uvêr… d'uvêr l'èi inë aoutro shozo: la vanto anâ a travalhâ an Franso.

Mil ou s'gavo 'l shapèl e ou pran inë cordo.

Massimin Ehi Mil, la vanto partî diran qu'la lh'siè tro 'd nèio. Dou Mounznî la s'po pa pasâ, la lh'ò la garde a la frountchero lamoun. La vanto mountâ ichàou a l'Arbirèio e a la Cattre Dan e aprè pasâ dou Còl Clapìe.

Mil ou torn bitase 'l shapèl e ou pran soun sac.

Mil Ou l'avè reizoun Massimin. L'èi ouro d'anâ, la pueinto dou zhoû la fèi vitte a rivâ. Vou ou criè que lou valdèi dou Glorioso Rimpatrio i soun pasà zhusqu' icì a la Cattre Dan, dou 1689, cant i soun tournà da la Suisso anté qu'i lh'ièran arfuzhà. Savou pa can zhoû i l'an courgù e aprè i soun deisandù a Sabaltran antè qu'i l'an coumbatù countre loun fransè ou pon dla Shinebiere e i lounz an ganhà. Parìe i l'an pougù tournà a lor baracco. I l'an pasà proppi icì antè que la lh'ò el partû 'd Touie, 'l Partû 'd Colombano Romean. Iè ou lh'ièro dl'Armâ e ou lh'ièro anâ a travalhâ an Prouvanso, a San Jill a fâ 'l mineur. Aprè dou 1525 ou l'èi tournà par fa qué partù par pourtâ l'eigo a l'Armâ e an Siòou. Ehi Massimin! La samblo iaman d'antandlou travalhâ là din, tout sourèt, vèi soun pic e vèi sa maso.

Loun sounaire i l'ancoumansoun a picâ vèi lounz eistrumon. Colombano Romean ou s'bitto a picâ mèi iè avèi el pic.

Romean L'èi belle ieut an qu'a piccou icì tacâ la rossho. Ma èi iaman lhoure, euiro i l'an da paiame inë eimino d'or. Sin fiourin shac teizo l'avan countratà: par la 242 teize 'd lounzhoû ad la galiò la fei 1.212 fiourin. Ah, ah, ah, a sou risshe, ma la vanto meifiàse, a savou prou que loun Shàmousin e lounz Eisilhan i me voroun fâ foro, i voroun anpueizounamme vèi cocran amâ méi 'l tosiou par pa paiame. L'èi bon par ichan que tou loun zhoû a mandou aval moun shin a l'Armâ a perne inë micco ad pan e a mizhou pa que qui m'portoun ielloun. Ah, ah, ah a lounz èi foutù. Alè, lhouran que partû. El Partû! 'l grô partû 'd Colombano Romean. L'eigo, l'eigo, l'eigo!

Loun mineur i shantoun.

Les beaux mineurs3

Quand le canard s’avance

et les beaux mineurs s’en vont, mon ami.

S’en vont dans la Provence

et dans tous les beaux pays, mon ami.

Elle est dedans son lit qui pleure.

Elle pleure jour et nuit, mon ami.

Elle pleure qu’elle est malade.

Malade dans son lit, mon ami.

Elle pleure qu’elle est en ceinte

sans savoir de qui, mon ami.

Quand le canard s’avance

et les beaux mineurs s’en vont, mon ami.

S’en vont dans la Provence

et dans tous les beaux pays, mon ami.

Mil Parìe uvêr aprè uvêr a sou anà dl'otquèire an Savoio a travalhâ din la lauziere o din la mine 'd fère e 'd sharboun. Ah, que vitto qu'a l'èi fèit. A m' crioû mèi mi 'd fâ in grò partû parimme Colombano Romean. Ma 'd neùt a n'an sounavo choù cocuno avèi l'armoni, l'èi aprèi 'd nove shansoun. Aprè a l'èi mèi trouvà 'l tan d'aperne a ranzhà lounz arlozhe, laz arvelhë, la pandulle, la motre, e la sìve. Euiro a fàou mèi l'arlouzhìe.

Mil ou pran sa motro.

Sigoun paisan Mil. Que ouro l'èi?

Mil L'èi zhò l'ouro d'arbatase a baracco.

Mil ou beuco la motro e ou sounzho.

Mil Doue pi, doue bishitte pi… a la marcou choù din lounz arlozhe qu'a ranzhou. L'èi par Purus Purì, parìe toutti lounz armazan i m'couiounoun, i dizoun que a sou 'n pàou purì din la teto a perd 'd tan avèi la mizicco.

Ah, lounz armazan! I lh'dizoun laz ègle a lounz armazan perquè l'Armâ l'èi su la rosshe: proppi parimme in nic d'èglo. Ma s'la rossho loun reizin i meuiroun meulh ou sourèilh. La s'fèi 'd boun vin a l'Armâ, 'd boun vin d'avinâ. Eh ouèi l'èi dû amoun e avàl su loun viò rudde e su loun bariô. Ma can l'èi ouro 'd vandeimâ, l'èi in pleisî, l'èi inë gran' feto. Zhouan e viòou, fenne, eifan, mindìe, toutti vèi la courbelle e loun garbin din la vinho e lounz oman tacà la tino a la crotto, toutti i s'donoun da fâ tan que 'l zhoû l'èi gran.

Loun sounaire i shantoun la Shansoun dl'Arbirèio. Mil ou pran in garbin e ou vèi iò.

Shansoun dl'Arbirèio4

"Zhozè amoun a l'Arbiréio antè que t'va?"

"Vòou fâ inë escapaddë fin ou Biâ.

Vòou amoun perne ma lhetto, paso a la Sambietto,

unë lhetà ad bô a l'Armâ vorou menâ".

Can que ma lhetto l'èi ità sharzhà

èi bugù in cò peui m'n'an sou filà.

Arivà aval ou Cout Loddou rancountro inë rossho,

ma lhetto en cattre toqque i l'èi anà.

Alouro sou filà aval a ma meizoun,

èi bugù in cò 'd counsoulasioun.

Èi prei inë aout' lhetto

e amoun par Cout Loddou a sou tournà.

Ton qu'a sou rivà a Stou Zhanoun:

"Zhozè, que t'va ancâ a fâ amoû ichamoun?"

"A vòou shinzhâ ma lhetto, paso a la Sambietto,

parquè l'aoutro an cattre toqque i l'èi anà".

Un cò que ma lhetà l'èi ità shinzhà.

touplan a m'sou enshaminà

e a meizoun a neut a sou rivà

fatigà m'in âri,

ma lhetà èi encâ desharzhà.

Mil ou torn rivâ e ou pran inë boutto da din 'l garbin par dounâ bioure a loun sounaire. Cocun ou lh'douno inë cartoulino. La mizicco i s'planto vèi in tapazzhe. Toutti i s'plantoun eitourdì.

Mil La guèro? Ei d'anâ a la guèro. Méi qu'a faou a leisà tout ichan: l'Armâ, la vinho, ma Coustantino, la mizicco. A vorou pa anâ a fâ la guèro, par qui peu? Par el rei? Par la patrìo? Cunë patrìo? Ma patrìo l'èi l'Armâ, ma patrìo l'èi la mizicco, l'èi la feto, ma patrìo l'èi 'l vin. Què Miniqque ou s'èi fèt garà toutte la dan plutò d' partì sòoudà...

M'a toushâ partî.

I s'entendoun loun sòoudâ qu'i shantoun.

Addio mia bella addio

Addio mia bella addio,

l'armata se ne va

e se non partissi anch'io sarebbe una viltà.

Mil A lh'ièrou starman malèize e avàl 'd cordo d'èise aleun dl'Armâ que sou vingù marette e m'an bità in infermiriò.

Vouà Emilio Sibille, congedato per inabilità al servizio.

Mil A sou tournà a l'Armâ.

Coustantino: a sou mac in sounairë ambulan. A sou mac in paoure arlouzhìe, ma moun queur qu' ou lh'ièro fret ou s'èi bitâ batte par vou e euiro ou l'èi 'n tisoun, a sou tout an coumboustioun. A poiou pa proumètte rishèse, a poiou mac proumètte in pòou 'd boneur vèi ma mizicco, s'ou vourè maiâme.

Coustantino ou fèi ouèi vèi la teto. I s'màian.

Proumìe paisan La lh'ò da paiâ a nou, par 'l vin e par la mizicco.

Mil ou paio loun sounaire qu'i sonoun inë marsho e la courento 'd Sabaltran.

Mil Aprè i soun rivà toutti lounz eifan, in aprè l'aoutrë: l'Angelin, la Paoulino, la Alda qui l'èi morto que i l'aiò mac trèi mèi, 'l Miclin, la Felicina e la Pina. La meizoun l'èi in bourdèl: in ou brammo l'aoutrë plouro, inë bardiflà 'd mourvel l'aoutro la savatte toutta enmerdouzà e lou piaou 'd su la teto e la dariero i lh'ito a beucâ toutti vèi louz iàou eibambâ.

Pasà coquiz an, in cò qu'a lh'ierou din la vinho 'd Peirouso vèi la Coustantino, (ou pran in purus e inë figgo) l'èi antà 'l purus din la figgo e ou l'èi rivà 'l darìe: 'l Cazmî.

Coustantino i shanto inë shansoun par andourmî l'eifan.

Chantë e plourë5

Chantë e plourë, pis din l’ourë,

fèi ‘n courdé per la poupounë,

can l’î aigrë n’en vô pa gairë,

can l’î doû n’en vô ‘n plen foû.

Mil La bastavo pa 'd sharshâ 'd tirâ anan vèi toutto col gargarèio. La bastavo pa que i l'ariveise què charlatan ilà a Roummo. La shoze la soun bitâ choû pire. In sounairë ambulan ou lh'ièro mal vì. Èi pa vougù perne la tessera dou fasho, mi a sou socialista. Sou anà travalhâ mèi a la central, ma in zhoû aioù la fiouro e sou pa anà ou travalh parìe i m'an foutù foro.

Vouà Emilio Sibille: licenziato per malattia.

Mil Naou, la bastavo pa tout ichan, e in bèl zhoû l'èi mèi arivà la fillossera. Pore 'd reizin, pore 'd vin. La restavo mac plû que la mizicco.

Loun sounaire i sonoun in vals muzettë.

Mil Aprè l'èi tournà la guero, l'èi rivà e l'èi anà iò. L'Angelin e 'l Miclin i soun partì sòoudâ. Si restavan preicì i l'anavan a fâ loun partigian an Clarèio vèi lounz aoutri armazan. Sinc an i soun ità iò dl'Armâ: in ou l'èi ità preizounìe an Franso, l'aoutrë ou l'èi ità an Sardennho e an Corsico e aprè ou l'a fèit par dl'esercito 'd liberasioun. A la fin i soun tournà a meizoun. Ma la lh'ièro pore 'd travalh e i soun anà iò.

Lounz emigran i shantoun.

Io parto per l'America

Io parto per l'America

su un lungo bastimento

parto col cuor contento

di non vederti più.

Quando sarò in America

sposo un'americana

addio bell'italiana

non ti vedrò mai più.

L'anello che mi hai dato

lo metto sotto i piedi

ohimè se non lo credi

te lo farò veder.

Mil L'Angelin ou l'èi partì an Souisso e 'l Miclin an Amiricco, an Perù. Mèi ma Paoulino l'èi anà an Amiricco antè qu'ou lh'ièro zhò sn' oman. A lounz èi pore vî.

Loun sounaire i sonoun inë milonga.

Mil A sou vingù velh, parimme ma mizicco. Euiro i voroun toutti 'd mizicco mouderno. La lh'ò la radio, loun joubox qu'i sonoun inë aoutro mizicco, l'èi pore 'l ton dla courento e dla farandolo. La s'fèi pore la vilhà, la lh'ò la televizioun, la zhan s'nan van da l'Armâ e i leisoun anà an malouro la vinho. L'èi pore moun ton.

Proumìe paisan Mil, viran sounanan doue an coumpanhiò.

Mil Oh, na naou, poiou pore sounâ, sou maratte! (Ou l'à la toû) Ah, que vitto qu'a l'èi fèit isiamoun. Daval din la valaddo la lh'ò la mashìno dou giable vèi la corne an l’êr qu'i fèi 'd flamadde abouminabble e epoubantabble e qu'i cour ver 'l paran. In zhoû i s'creieran 'd fâ parimme Colombano Romean, i s'creieran 'd fâ in aoutrë grò partû par anâ plû vitte an Franso. (Ou tusî) A mi, l'èi la mino 'd Franso qu'i m'a shavà in grô partû din loun poulmoun, euiro ouèi qu'a sou purì, sou plû mac que in Purus Purì.

Sounairë d'armoni Mil Purus, viran a sounâ, l'èi feto.

Mil Alè, l'èi feto. Buvan in vèire 'd boun vin dl'Armâ e mèi inë eitiso d’eigvitto fèito vèi la rappo d’Avinâ e anin a sounanan doue vèi què Gildo e què Bartouloumî, pérque la lh’ò pa feto sans vin e can la lh’ò ‘d boun vin l’èi chou feto.

Beh, l'èi feto vèi la mizicco 'd Purus Purì.

Loun sounaire i sonoun Elektròc d'Ilana Orchestra.

1 Liberamente ispirato a: Renato Sibille, Mil Pürüs suonatore ambulante Armazän, Valados Usitanos, Torino 2003.

2 Il termine molto usato è mutuato dal piemontese, in realtà a Ramats si dovrebbe dire d'andjou.

3 Canto pubblicato in R. Milaci, R. Sibille, a cura di, Virà Virandôlë. Musiche e canti della tradizione occitana dell’Alta Valle di Susa, Atti del Convegno Salbertrand 3 dicembre 2011, Chaier n. 15 dell’Ecomuseo Colombano Romean, Artemuda-Baima-Ronchetti, Castellamonte 2011.

4 Canzone registrata da Casimiro Sibille, l'ultimo figlio di Mil Purus.

5 Canto nella variante occitana di Bardonecchia, pubblicato in R. Micali, R. Sibille, a cura di, Virà Virandôlë. Musiche e canti della tradizione occitana dell’Alta Valle di Susa, Atti del Convegno Salbertrand 3 dicembre 2011, Chaier n. 15 dell’Ecomuseo Colombano Romean, Artemuda-Baima-Ronchetti, Castellamonte 2011.

italiano

Pera marcia

Personaggi e interpreti

Mil Purus

Massimin Renato Sibille

Colombano Romean

Costantina Sara Cesano

Primo Contadino Luca Pellegrino

Secondo Contadino Flavio Giacchero

Suonatore di fisarmonica Peyre Anghilante

Peyre Anghilante

Musicisti Sara Cesano

Flavio Giacchero

Luca Pellegrino

Un gruppo di musicisti girovaghi sta suonando la polka di Salbertrand sulla piazza del paese. Giunge Mil, guarda il suonatore di fisarmonica, si mette a battere le mani entusiasta, ride. Poi chiama Costantina che arriva correndo.

Mil Vieni, vieni Costantina, vieni a sentire che bella musica fa quest'aggeggio. Non è come i violini che suonano a Sant'Andrea alla festa del paese. Vieni, balliamo!

Mil e Costantina fanno due giri di ballo.

Mil Viva chi suona!

Suonatore di fisarmonica: Ti piace la musica?

Mil Sicuro: una bella musica del diavolo. Un fracasso che pare debba venire Berlicche a prendersi qualcuno. Che strumento è?

Suonatore di fisarmonica È una fisarmonica. Non è così difficile da suonare. Puoi suonarla anche tu. Basta un po' di pratica e ci vuole un po' di slancio.

Mil Così, mi sono comprato una fisarmonica. Adesso non sono più un contadino, un lavoratore della terra. Oh, no. Adesso sono anche un suonatore ambulante: Emilio Sibille suonatore ambulante armazan, delle Ramats di Chiomonte. Sissignori. Oh, sì, Emilio Sibille suonatore armazan.

«Perché, brava gente credetemi: le pene e i fastidi ci tormentano continuamente, non ascoltate i vecchi che hanno già nella tomba metà degli artigli1. Pensate a divertirvi, nei balli, nelle cene, prendete i vostri piaceri. Voi, soprattutto, adorabili ragazze che siete il condimento di tutte le compagnie, con il cappello in mano permettetemi di dire che non c'è nulla di meglio che cantare e ridere!»2.

Primo paesano Mil Purus.

Secondo Paesano Ehi Millo.

Mil Tutti mi chiamano Millo, o Mil, Mil Purus. Oh. sì, la mia famiglia, mio padre Casimiro e mia mamma Carolina, ha un mucchio di peri e allora ci chiamano le Pere. È un soprannome, è per distinguerci dagli altri Sibille. Mi cercano per suonare a tutte le feste di paese della valle, a Carnevale e, soprattutto, alle feste dei coscritti.

Tutti si mettono in posa per la fotografia del gruppo di coscritti con il suonatore.

Mil Qui, alle Ramats, non si sta male d'estate. Si lavora la vigna e, per guadagnare un po' di soldi, andiamo a lavorare sotto padrone. Andiamo a lavorare nei cantieri che aggiustano le strade o laggiù, alla centrale idroelettrica di Chiomonte. Ma in inverno… in inverno è un'altra cosa: bisogna andare a lavorare in Francia.

Mil si toglie il cappello e si mette ad arrotolare una corda.

Massimin Ehi Mil, bisogna partire prima che ci sia troppa neve. Dal Moncenisio non si può passare, ci sono le guardie alla frontiera lassù. Bisogna salire all'Arbirèio e ai Quattro Denti e poi passiamo dal Colle Clapier.

Mil si rimette il cappello e mette lo zaino in spalla.

Mil Hai ragione Massimin. È ora d'andare, l'alba fa presto ad arrivare. ma ci pensi che i Valdesi del Glorioso Rimpatrio sono passati proprio lì, ai Quattro Denti, nel 1689, quando sono ritornati dalla Svizzera dove si erano rifugiati. Non so quanti giorni hanno camminato e poi sono scesi a Salbertrand dove hanno combattuto contro i francesi, al ponte di Chenebieres, e li hanno sconfitti. Così hanno potuto ritornare a casa. Sono passati proprio là dove c'è il buco di Tuilles, il Pertus di Colombano Romean. Lui era delle Ramats ed era andato a lavorare in Provenza, a Saint Gill a fare il minatore. Poi, nel 1525, è ritornato per scavare quel buco e portare l'acqua alle Ramats e a Cels. Ehi, Massimin! Sembra quasi di sentirlo lavorare là dentro, da solo, con il picco e la mazza.

I suonatori iniziano un ritmo del battere ripreso da Colombano.

Romean Sono ormai otto anni che batto contro la roccia, ma ho quasi finito. Adesso devono pagarmi un'emina3 d'oro. Cinque fiorini ogni tesa4, abbiamo concordato: per le 242 tese di lunghezza della galleria sono 1.212 fiorini. Ah, ah, ah, sono ricco, ma bisogna diffidare. So bene che i chiomontini e gli exillesi mi vogliono far fuori, vogliono avvelenarmi con una sostanza tossica amara per non pagarmi. È per questo che tutti i giorni mando giù il mio cane alle Ramats a prendere una micca di pane e non mangio quello che mi danno loro. Ah, ah, ah, li ho fregati. Su, finiamo questo buco. Il Pertus! Il grande buco di Colombano Romean. L'acqua, l'acqua, l'acqua!

I minatori cantano.

Les beaux mineurs

Quando l’anatra avanza

e i bei minatori se ne vanno, amico mio.

Se ne vanno in Provenza

e in tutti i bei paesi, amico mio.

Lei è nel suo letto che piange.

Piange giorno e notte, amico mio.

Lei piange perché è ammalata.

Ammalata nel suo letto, amico mio.

Lei piange perché è in cinta

e senza sapere di chi, amico mio.

Quando l’anatra avanza

e i bei minatori se ne vanno, amico mio.

Se ne vanno in Provenza

e in tutti i bei paesi, amico mio.

Mil Così, inverno dopo inverno, sono andato dall'altra parte, in Savoia a lavorare nelle cave di pietra o nelle miniere di ferro. Ah, che vitaccia che ho fatto. Credevo di poter fare un grosso buco come Colombano Romean. Ma di sera suonavo sempre la fisarmonica, ho imparato nuove canzoni. Poi ho anche trovato il tempo per imparare ad aggiustare gli orologi, le sveglie, le pendole, gli orologi da polso e le cipolle. Adesso faccio anche l'orologiaio.

Mil prende l'orologio dal taschino.

Secondo contadino Mil, che ora è?

Mil È ora di ritirarsi.

Mil guarda l'orologio e rimane un po' pensieroso.

Mil Due p, due piccole p… le incido sempre negli orologi che aggiusto. Stanno per Pera Marcia, come tutti gli armazan mi prendono in giro, dicono che sono un po' marcio nella testa a perdere tempo con la musica. Ah, gli armazan! Li chiamano le aquile, gli armazan, perché le Ramats sono sulle rocce: proprio come un nido d'aquila. Ma sulla roccia, l'uva cresce bene al sole. Si fa un buon vino alle Ramats, un buon vino d'avanà. Ah sì, è dura su e giù per i sentieri ripidi e sui muretti delle vigne. Ma quando è ora di vendemmiare è un piacere, è una grande festa. Giovani e vecchi, bambini, donne e ragazze, tutti con i cestini e le gerle nella vigna e gli uomini accanto al tino nella cantina. Tutti si affannano fin tanto che è giorno.

I musicisti cantano la canzone dell' Arbirèio. Mil prendere una gerla ed esce.

Canzone dell'Arbirèio

"Giuseppe su all'Arbiréio dove vai?"

"Faccio una scappata fino al Biâ.

Vado su a prendere la mia slitta, passo a Sambietto,

voglio portare un carico di legna alle Ramats".

Quando ormai la mia slitta era carica

ho bevuto una volta e sono partito.

Giuto giù a Cout Loddou ho incontrato una roccia,

la mia slitta è andata in quattro pezzi.

Allora sono corso a casa,

ho bevuto un bicchiere per consolazione.

Ho preso un'altra slitta

e su a Cout Loddou sono ritornato.

Quando sono arrivato in borgata Jannon:

"Giuseppe, cosa vai ancora a fare lassù?"

"Vado a cambiare la mia slitta, passo a Sambietto,

perché l'altra è andata in quattro pezzi".

Quando il mio carico è stato cambiato,

piano piano mi sono incamminato

e a casa, a notte, sono arrivato

stanco come un asino

e il mio carico ho ancora scaricato.

Mil ritorna alla fine della canzone. Posa la gerla e ne trae una bottiglia, versa da bere ai suonatori, si fa un brindisi. Qualcuno consegna la cartolina precetto a Mil. Il suono si interrompe bruscamente con una disarmonia. Tutti si bloccano e posano i bicchieri.

Mil La guerra? Devo partire per la guerra. Come faccio a lasciare tutto questo: le Ramats, la vigna, la mia Costantina, la musica. Non voglio partire in guerra. Per chi poi? Per il re? Per la patria? Quale patria? La mia patria sono le Ramats, la mia patria è la musica, è la festa, la mia patria è il vino. Domenico si è fatto togliere tutti i denti piuttosto di partire soldato… Ho dovuto partire.

Si odono i soldati cantare.

Addio mia bella addio

Addio mia bella addio,

l'armata se ne va

e se non partissi anch'io sarebbe una viltà.

Mil Stavo così male ed ero così giù di morale per essere lontano dalle Ramats che mi sono ammalato e mi hanno portato in infermeria.

Voce Emilio Sibille, congedato per inabilità al servizio.

Mil Sono ritornato alle Ramats.

Costantina: sono solo un suonatore ambulante. Sono solo un povero orologiaio, ma il mio cuore che era freddo s'è messo a battere per te e adesso e un tizzone acceso, e tutto in combustione. Non posso promettere ricchezze, posso solo promettere un po' di allegria con la mia musica se vuoi sposarmi.

Costantina accenna un sì. Mil estrae il velo dal sacco militare e lo mette in testa a Costantina, la prende sotto braccio e fanno due passi verso il pubblico, mentre due contadini tendono il nastro della barriera.

Primo contadino C'è da pagare per il vino e per la musica.

Mil paga i musicisti che suonano una musica tradizionale da matrimonio e poi la correnta di Salbertrand.

Mil Poi sono arrivati tutti i bambini, uno dopo l'altro: Angelino, Paolina, Alda che è morta a soli tre mesi, Michelino, Felicina e Giuseppina. «La casa è un bordello: uno grida, l'altra piange, una sporca di moccio, l'altro con le scarpe piene di merda e con i pidocchi in testa e l'ultima se ne sta a guardare tutti con gli occhi stralunati»5. Dopo qualche anno, una volta in cui eravamo nella vigna di Peirouso, Costantina ed io, (prende una pera e un fico e li avvicina) ho innestato un pero nel fico ed è nato l'ultimo: Casimiro.

Costantina canta una ninna nanna.

Canta e piangi

Canta e piangi, fai pipì nella grossa pentola di ghisa,

fai una pagnottella per la bambola,

quando è aspro ne vuole poco,

quando è dolce ne vuole un forno pieno.

Mil Non bastava cercare di tirare a campare con tutta la famiglia. Non bastava che arrivasse quel ciarlatano a Roma. Le cose si sono messe sempre peggio. Un suonatore ambulante era mal visto. Non ho voluto prendere la tessera del fascio. Io sono socialista. Sono andato a lavorare alla centrale idroelettrica, ma un giorno che avevo la febbre non sono andato a lavorare e mi hanno buttato fuori.

Voce Emilio Sibille: licenziato per malattia.

Mil No, non bastava tutto questo e un bel giorno è arrivata la fillossera. Niente più uva, niente più vino. Rimaneva soltanto la musica.

I musicisti suonano un valzer musette.

Mil Poi è ritornata la guerra, è venuta ed è andata via. Angelino e Michelino sono partiti soldato. Se fossero rimasti qui, sarebbero andati a fare i partigiani in Val Clarea con gli altri ragazzi delle Ramats. Cinque anni sono stati via. Uno è stato prigioniero in Francia, l'altro è stato in Sardegna e in Corsica, poi ha fatto parte dell'esercito di liberazione. Alla fine sono ritornati a casa. Ma non c'era lavoro e sono dovuti andare via.

Canto d'emigrazione.

Io parto per l'America

Io parto per l'America

su un lungo bastimento

parto col cuor contento

di non vederti più.

Quando sarò in America

sposo un'americana

addio bell'italiana

non ti vedrò mai più.

L'anello che mi hai dato

lo metto sotto i piedi

ohimè se non lo credi

te lo farò veder.

Mil Angelino è emigrato in Svizzera e Michelino in America, in Perù. Anche Paolina è andata in America dove c'era già suo marito.

I suonatori suonano una milonga.

Mil Sono diventato vecchio come la mia musica. Adesso tutti vogliono musica moderna. C'è la radio, i jukebox, non è più il tempo della correnta e della farandola. Non si fanno più le veglie, c'è la televisione, che suonano un'altra musica. Non si fa più la veglia, c'è la TV, la gente se ne va dalle Ramats e lascia andare alla malora la vigna. Non è più il mio tempo.

Primo contadino Mil, vieni a suonarne due in compagnia.

Mil Oh, no, no. Non posso più suonare, sono malato! (Ha la tosse) Ah, che vita che ho fatto quassù. Laggiù nella valle c'è "la macchina del diavolo con le corna in aria che fa fiammate abominevoli e spaventose"6 che corre verso il nulla. Un giorno crederanno di fare come Colombano Romean, crederanno di fare un altro buco per andare più velocemente in Francia. A me è la miniera di Francia che ha scavato un grosso buco nei polmoni, adesso sì che sono marcio, sono solo più una Pera Marcia.

Suonatore di fisarmonica Mil Purus! Vieni a suonare, è festa.

Mil Su, è festa. Beviamo un bicchiere di buon vino delle Ramats e una goccia di grappa fatta con le vinacce di avanà e andiamo a suonarne due Gildo e Bartolomeo perché: non c'è festa senza vino e quando c'è buon vino è sempre festa. Beh, è festa con la musica di Purus Purì.

I musicisti suonano Elektròc d'Ilana Orchestra.

1 Le dita dei piedi.

2 Liberamente tratto da J.B. Jayme, Le Carnaval, 1850 circa.

3 Antica misura di capacità per granaglie.

4 Antica misura di lunghezza.

5 Liberamente tratto da J.B. Jayme, Fete St. Nicola, 1850 circa.

6 Modo popolare per indicare il treno.


invia mail   print document in pdf format

Purus Purì - Spettacolo teatrale

Purus Purì lo texte teatral

Pera Marcia - Il testo teatrale

de Renato Sibille

Purus Purì lo texte teatral
occitan

Purus Purì1

Parsounazzhe e ateure

Mil Purus

Massimin Renato Sibille

Colombano Romean

Coustantino Sara Cesano

Proumìe paisan Luca Pellegrino

Sigoun paisan Flavio Giacchero

Sounairë d'armoni Peyre Anghilante

Sara Cesano

Loun Sounaire Flavio Giacchero

Luca Pellegrino

Loun sounaire i soun aprè sounâ din la plaso la polca 'd Sabaltran. Mil ou l'arivo e ou sono Coustantino par balâ.

Mil Viran, Viran Coustantino, viran a eicoutâ que bèllë mizicco que la fèi ichancì, l'èi pa parimme loun viourìn qu'i sonoun a St'Andrè a la feto dou paî. Viran, n'an balan uno.

Mil Vivo qui sono!

Sounairë d'armoni La t' plai la mizicco?

Mil Bian sugù: inë bèllë mizicco dou giable. In tapazzhe que la samblo que Berliqque ou viran pèrne cocun. Que eistrumen l'èi chancì?

Sounairë d'armoni L'èi in armoni. L'èi pa peu tan difisille da sounâ. T'poie mèi sounalo tu. La basto in pòou 'd pratìcco e la lh'vèi in pòou 'd gueddou2.

Mil E parìe a m'sou ashtà in armoni. Euiro a sou pore in paisan, in lavourìe ad la tero. Oh naou, euiro a sou mèi in sounairë ambulan: Emilio Sibille suonatore ambulante armazan, delle Ramats di Chiomonte. Sissignori. Oh ouèi, Emilio Sibille sounairë armazan.

«Parquè, bravi zhan criamme: la pèine e loun sousis i nou tourmantoun touzhoû, eicoutà pa loun viòou qu'i l'an zhò din la toumbo la meità dlouz artchòou. Sounzhà a divertivou, din loun bàou, din la sîne, pernè votri pleizî. A vouz aoutre sourtoù adorable mindìe qu'ou s'è al coundiman ad toute la coumpanhìe, 'l shapèl a la man parmetamme 'd dire que la lh'ò paran 'd melh que shantâ e rire!».

Proumìe paisan Mil Purus.

Sigoun paisan Ehi Millo.

Mil Toutti i 'm sonoun Millo, o Mil, Mil Purus. Oh ouèi, ma familho, moun pappo Casmî e ma mammo Caroulino, i l'an in quishoun 'd purusìe e alouro nou sonoun loun Purus. L'èi in subriquèt, l'èi 'l subriquèt par arcounèisnou douz àoutri Sibillo. I m'sharshoun par sounâ a toutte la fete dloun paî dla valaddo, a Carnaval e sourtoû a la fete ad loun couscris.

Toutti i s'bittan an pozo par fâ 'l poultrè dloun couscris.

Mil Isì, a l'Armâ, l'a s'îto pa mâ 'd shotan. La s'travalh la vinho e, par ganhâ in pòou 'd soldi, anin a fâ 'd zhournà zoù meitre. Anin travalhâ din loun shantìe qu'i l'aranzhoun el gran shimin o a la central 'd Shàoumoun. Ma d'uvêr… d'uvêr l'èi inë aoutro shozo: la vanto anâ a travalhâ an Franso.

Mil ou s'gavo 'l shapèl e ou pran inë cordo.

Massimin Ehi Mil, la vanto partî diran qu'la lh'siè tro 'd nèio. Dou Mounznî la s'po pa pasâ, la lh'ò la garde a la frountchero lamoun. La vanto mountâ ichàou a l'Arbirèio e a la Cattre Dan e aprè pasâ dou Còl Clapìe.

Mil ou torn bitase 'l shapèl e ou pran soun sac.

Mil Ou l'avè reizoun Massimin. L'èi ouro d'anâ, la pueinto dou zhoû la fèi vitte a rivâ. Vou ou criè que lou valdèi dou Glorioso Rimpatrio i soun pasà zhusqu' icì a la Cattre Dan, dou 1689, cant i soun tournà da la Suisso anté qu'i lh'ièran arfuzhà. Savou pa can zhoû i l'an courgù e aprè i soun deisandù a Sabaltran antè qu'i l'an coumbatù countre loun fransè ou pon dla Shinebiere e i lounz an ganhà. Parìe i l'an pougù tournà a lor baracco. I l'an pasà proppi icì antè que la lh'ò el partû 'd Touie, 'l Partû 'd Colombano Romean. Iè ou lh'ièro dl'Armâ e ou lh'ièro anâ a travalhâ an Prouvanso, a San Jill a fâ 'l mineur. Aprè dou 1525 ou l'èi tournà par fa qué partù par pourtâ l'eigo a l'Armâ e an Siòou. Ehi Massimin! La samblo iaman d'antandlou travalhâ là din, tout sourèt, vèi soun pic e vèi sa maso.

Loun sounaire i l'ancoumansoun a picâ vèi lounz eistrumon. Colombano Romean ou s'bitto a picâ mèi iè avèi el pic.

Romean L'èi belle ieut an qu'a piccou icì tacâ la rossho. Ma èi iaman lhoure, euiro i l'an da paiame inë eimino d'or. Sin fiourin shac teizo l'avan countratà: par la 242 teize 'd lounzhoû ad la galiò la fei 1.212 fiourin. Ah, ah, ah, a sou risshe, ma la vanto meifiàse, a savou prou que loun Shàmousin e lounz Eisilhan i me voroun fâ foro, i voroun anpueizounamme vèi cocran amâ méi 'l tosiou par pa paiame. L'èi bon par ichan que tou loun zhoû a mandou aval moun shin a l'Armâ a perne inë micco ad pan e a mizhou pa que qui m'portoun ielloun. Ah, ah, ah a lounz èi foutù. Alè, lhouran que partû. El Partû! 'l grô partû 'd Colombano Romean. L'eigo, l'eigo, l'eigo!

Loun mineur i shantoun.

Les beaux mineurs3

Quand le canard s’avance

et les beaux mineurs s’en vont, mon ami.

S’en vont dans la Provence

et dans tous les beaux pays, mon ami.

Elle est dedans son lit qui pleure.

Elle pleure jour et nuit, mon ami.

Elle pleure qu’elle est malade.

Malade dans son lit, mon ami.

Elle pleure qu’elle est en ceinte

sans savoir de qui, mon ami.

Quand le canard s’avance

et les beaux mineurs s’en vont, mon ami.

S’en vont dans la Provence

et dans tous les beaux pays, mon ami.

Mil Parìe uvêr aprè uvêr a sou anà dl'otquèire an Savoio a travalhâ din la lauziere o din la mine 'd fère e 'd sharboun. Ah, que vitto qu'a l'èi fèit. A m' crioû mèi mi 'd fâ in grò partû parimme Colombano Romean. Ma 'd neùt a n'an sounavo choù cocuno avèi l'armoni, l'èi aprèi 'd nove shansoun. Aprè a l'èi mèi trouvà 'l tan d'aperne a ranzhà lounz arlozhe, laz arvelhë, la pandulle, la motre, e la sìve. Euiro a fàou mèi l'arlouzhìe.

Mil ou pran sa motro.

Sigoun paisan Mil. Que ouro l'èi?

Mil L'èi zhò l'ouro d'arbatase a baracco.

Mil ou beuco la motro e ou sounzho.

Mil Doue pi, doue bishitte pi… a la marcou choù din lounz arlozhe qu'a ranzhou. L'èi par Purus Purì, parìe toutti lounz armazan i m'couiounoun, i dizoun que a sou 'n pàou purì din la teto a perd 'd tan avèi la mizicco.

Ah, lounz armazan! I lh'dizoun laz ègle a lounz armazan perquè l'Armâ l'èi su la rosshe: proppi parimme in nic d'èglo. Ma s'la rossho loun reizin i meuiroun meulh ou sourèilh. La s'fèi 'd boun vin a l'Armâ, 'd boun vin d'avinâ. Eh ouèi l'èi dû amoun e avàl su loun viò rudde e su loun bariô. Ma can l'èi ouro 'd vandeimâ, l'èi in pleisî, l'èi inë gran' feto. Zhouan e viòou, fenne, eifan, mindìe, toutti vèi la courbelle e loun garbin din la vinho e lounz oman tacà la tino a la crotto, toutti i s'donoun da fâ tan que 'l zhoû l'èi gran.

Loun sounaire i shantoun la Shansoun dl'Arbirèio. Mil ou pran in garbin e ou vèi iò.

Shansoun dl'Arbirèio4

"Zhozè amoun a l'Arbiréio antè que t'va?"

"Vòou fâ inë escapaddë fin ou Biâ.

Vòou amoun perne ma lhetto, paso a la Sambietto,

unë lhetà ad bô a l'Armâ vorou menâ".

Can que ma lhetto l'èi ità sharzhà

èi bugù in cò peui m'n'an sou filà.

Arivà aval ou Cout Loddou rancountro inë rossho,

ma lhetto en cattre toqque i l'èi anà.

Alouro sou filà aval a ma meizoun,

èi bugù in cò 'd counsoulasioun.

Èi prei inë aout' lhetto

e amoun par Cout Loddou a sou tournà.

Ton qu'a sou rivà a Stou Zhanoun:

"Zhozè, que t'va ancâ a fâ amoû ichamoun?"

"A vòou shinzhâ ma lhetto, paso a la Sambietto,

parquè l'aoutro an cattre toqque i l'èi anà".

Un cò que ma lhetà l'èi ità shinzhà.

touplan a m'sou enshaminà

e a meizoun a neut a sou rivà

fatigà m'in âri,

ma lhetà èi encâ desharzhà.

Mil ou torn rivâ e ou pran inë boutto da din 'l garbin par dounâ bioure a loun sounaire. Cocun ou lh'douno inë cartoulino. La mizicco i s'planto vèi in tapazzhe. Toutti i s'plantoun eitourdì.

Mil La guèro? Ei d'anâ a la guèro. Méi qu'a faou a leisà tout ichan: l'Armâ, la vinho, ma Coustantino, la mizicco. A vorou pa anâ a fâ la guèro, par qui peu? Par el rei? Par la patrìo? Cunë patrìo? Ma patrìo l'èi l'Armâ, ma patrìo l'èi la mizicco, l'èi la feto, ma patrìo l'èi 'l vin. Què Miniqque ou s'èi fèt garà toutte la dan plutò d' partì sòoudà...

M'a toushâ partî.

I s'entendoun loun sòoudâ qu'i shantoun.

Addio mia bella addio

Addio mia bella addio,

l'armata se ne va

e se non partissi anch'io sarebbe una viltà.

Mil A lh'ièrou starman malèize e avàl 'd cordo d'èise aleun dl'Armâ que sou vingù marette e m'an bità in infermiriò.

Vouà Emilio Sibille, congedato per inabilità al servizio.

Mil A sou tournà a l'Armâ.

Coustantino: a sou mac in sounairë ambulan. A sou mac in paoure arlouzhìe, ma moun queur qu' ou lh'ièro fret ou s'èi bitâ batte par vou e euiro ou l'èi 'n tisoun, a sou tout an coumboustioun. A poiou pa proumètte rishèse, a poiou mac proumètte in pòou 'd boneur vèi ma mizicco, s'ou vourè maiâme.

Coustantino ou fèi ouèi vèi la teto. I s'màian.

Proumìe paisan La lh'ò da paiâ a nou, par 'l vin e par la mizicco.

Mil ou paio loun sounaire qu'i sonoun inë marsho e la courento 'd Sabaltran.

Mil Aprè i soun rivà toutti lounz eifan, in aprè l'aoutrë: l'Angelin, la Paoulino, la Alda qui l'èi morto que i l'aiò mac trèi mèi, 'l Miclin, la Felicina e la Pina. La meizoun l'èi in bourdèl: in ou brammo l'aoutrë plouro, inë bardiflà 'd mourvel l'aoutro la savatte toutta enmerdouzà e lou piaou 'd su la teto e la dariero i lh'ito a beucâ toutti vèi louz iàou eibambâ.

Pasà coquiz an, in cò qu'a lh'ierou din la vinho 'd Peirouso vèi la Coustantino, (ou pran in purus e inë figgo) l'èi antà 'l purus din la figgo e ou l'èi rivà 'l darìe: 'l Cazmî.

Coustantino i shanto inë shansoun par andourmî l'eifan.

Chantë e plourë5

Chantë e plourë, pis din l’ourë,

fèi ‘n courdé per la poupounë,

can l’î aigrë n’en vô pa gairë,

can l’î doû n’en vô ‘n plen foû.

Mil La bastavo pa 'd sharshâ 'd tirâ anan vèi toutto col gargarèio. La bastavo pa que i l'ariveise què charlatan ilà a Roummo. La shoze la soun bitâ choû pire. In sounairë ambulan ou lh'ièro mal vì. Èi pa vougù perne la tessera dou fasho, mi a sou socialista. Sou anà travalhâ mèi a la central, ma in zhoû aioù la fiouro e sou pa anà ou travalh parìe i m'an foutù foro.

Vouà Emilio Sibille: licenziato per malattia.

Mil Naou, la bastavo pa tout ichan, e in bèl zhoû l'èi mèi arivà la fillossera. Pore 'd reizin, pore 'd vin. La restavo mac plû que la mizicco.

Loun sounaire i sonoun in vals muzettë.

Mil Aprè l'èi tournà la guero, l'èi rivà e l'èi anà iò. L'Angelin e 'l Miclin i soun partì sòoudâ. Si restavan preicì i l'anavan a fâ loun partigian an Clarèio vèi lounz aoutri armazan. Sinc an i soun ità iò dl'Armâ: in ou l'èi ità preizounìe an Franso, l'aoutrë ou l'èi ità an Sardennho e an Corsico e aprè ou l'a fèit par dl'esercito 'd liberasioun. A la fin i soun tournà a meizoun. Ma la lh'ièro pore 'd travalh e i soun anà iò.

Lounz emigran i shantoun.

Io parto per l'America

Io parto per l'America

su un lungo bastimento

parto col cuor contento

di non vederti più.

Quando sarò in America

sposo un'americana

addio bell'italiana

non ti vedrò mai più.

L'anello che mi hai dato

lo metto sotto i piedi

ohimè se non lo credi

te lo farò veder.

Mil L'Angelin ou l'èi partì an Souisso e 'l Miclin an Amiricco, an Perù. Mèi ma Paoulino l'èi anà an Amiricco antè qu'ou lh'ièro zhò sn' oman. A lounz èi pore vî.

Loun sounaire i sonoun inë milonga.

Mil A sou vingù velh, parimme ma mizicco. Euiro i voroun toutti 'd mizicco mouderno. La lh'ò la radio, loun joubox qu'i sonoun inë aoutro mizicco, l'èi pore 'l ton dla courento e dla farandolo. La s'fèi pore la vilhà, la lh'ò la televizioun, la zhan s'nan van da l'Armâ e i leisoun anà an malouro la vinho. L'èi pore moun ton.

Proumìe paisan Mil, viran sounanan doue an coumpanhiò.

Mil Oh, na naou, poiou pore sounâ, sou maratte! (Ou l'à la toû) Ah, que vitto qu'a l'èi fèit isiamoun. Daval din la valaddo la lh'ò la mashìno dou giable vèi la corne an l’êr qu'i fèi 'd flamadde abouminabble e epoubantabble e qu'i cour ver 'l paran. In zhoû i s'creieran 'd fâ parimme Colombano Romean, i s'creieran 'd fâ in aoutrë grò partû par anâ plû vitte an Franso. (Ou tusî) A mi, l'èi la mino 'd Franso qu'i m'a shavà in grô partû din loun poulmoun, euiro ouèi qu'a sou purì, sou plû mac que in Purus Purì.

Sounairë d'armoni Mil Purus, viran a sounâ, l'èi feto.

Mil Alè, l'èi feto. Buvan in vèire 'd boun vin dl'Armâ e mèi inë eitiso d’eigvitto fèito vèi la rappo d’Avinâ e anin a sounanan doue vèi què Gildo e què Bartouloumî, pérque la lh’ò pa feto sans vin e can la lh’ò ‘d boun vin l’èi chou feto.

Beh, l'èi feto vèi la mizicco 'd Purus Purì.

Loun sounaire i sonoun Elektròc d'Ilana Orchestra.

1 Liberamente ispirato a: Renato Sibille, Mil Pürüs suonatore ambulante Armazän, Valados Usitanos, Torino 2003.

2 Il termine molto usato è mutuato dal piemontese, in realtà a Ramats si dovrebbe dire d'andjou.

3 Canto pubblicato in R. Milaci, R. Sibille, a cura di, Virà Virandôlë. Musiche e canti della tradizione occitana dell’Alta Valle di Susa, Atti del Convegno Salbertrand 3 dicembre 2011, Chaier n. 15 dell’Ecomuseo Colombano Romean, Artemuda-Baima-Ronchetti, Castellamonte 2011.

4 Canzone registrata da Casimiro Sibille, l'ultimo figlio di Mil Purus.

5 Canto nella variante occitana di Bardonecchia, pubblicato in R. Micali, R. Sibille, a cura di, Virà Virandôlë. Musiche e canti della tradizione occitana dell’Alta Valle di Susa, Atti del Convegno Salbertrand 3 dicembre 2011, Chaier n. 15 dell’Ecomuseo Colombano Romean, Artemuda-Baima-Ronchetti, Castellamonte 2011.

italiano

Pera marcia

Personaggi e interpreti

Mil Purus

Massimin Renato Sibille

Colombano Romean

Costantina Sara Cesano

Primo Contadino Luca Pellegrino

Secondo Contadino Flavio Giacchero

Suonatore di fisarmonica Peyre Anghilante

Peyre Anghilante

Musicisti Sara Cesano

Flavio Giacchero

Luca Pellegrino

Un gruppo di musicisti girovaghi sta suonando la polka di Salbertrand sulla piazza del paese. Giunge Mil, guarda il suonatore di fisarmonica, si mette a battere le mani entusiasta, ride. Poi chiama Costantina che arriva correndo.

Mil Vieni, vieni Costantina, vieni a sentire che bella musica fa quest'aggeggio. Non è come i violini che suonano a Sant'Andrea alla festa del paese. Vieni, balliamo!

Mil e Costantina fanno due giri di ballo.

Mil Viva chi suona!

Suonatore di fisarmonica: Ti piace la musica?

Mil Sicuro: una bella musica del diavolo. Un fracasso che pare debba venire Berlicche a prendersi qualcuno. Che strumento è?

Suonatore di fisarmonica È una fisarmonica. Non è così difficile da suonare. Puoi suonarla anche tu. Basta un po' di pratica e ci vuole un po' di slancio.

Mil Così, mi sono comprato una fisarmonica. Adesso non sono più un contadino, un lavoratore della terra. Oh, no. Adesso sono anche un suonatore ambulante: Emilio Sibille suonatore ambulante armazan, delle Ramats di Chiomonte. Sissignori. Oh, sì, Emilio Sibille suonatore armazan.

«Perché, brava gente credetemi: le pene e i fastidi ci tormentano continuamente, non ascoltate i vecchi che hanno già nella tomba metà degli artigli1. Pensate a divertirvi, nei balli, nelle cene, prendete i vostri piaceri. Voi, soprattutto, adorabili ragazze che siete il condimento di tutte le compagnie, con il cappello in mano permettetemi di dire che non c'è nulla di meglio che cantare e ridere!»2.

Primo paesano Mil Purus.

Secondo Paesano Ehi Millo.

Mil Tutti mi chiamano Millo, o Mil, Mil Purus. Oh. sì, la mia famiglia, mio padre Casimiro e mia mamma Carolina, ha un mucchio di peri e allora ci chiamano le Pere. È un soprannome, è per distinguerci dagli altri Sibille. Mi cercano per suonare a tutte le feste di paese della valle, a Carnevale e, soprattutto, alle feste dei coscritti.

Tutti si mettono in posa per la fotografia del gruppo di coscritti con il suonatore.

Mil Qui, alle Ramats, non si sta male d'estate. Si lavora la vigna e, per guadagnare un po' di soldi, andiamo a lavorare sotto padrone. Andiamo a lavorare nei cantieri che aggiustano le strade o laggiù, alla centrale idroelettrica di Chiomonte. Ma in inverno… in inverno è un'altra cosa: bisogna andare a lavorare in Francia.

Mil si toglie il cappello e si mette ad arrotolare una corda.

Massimin Ehi Mil, bisogna partire prima che ci sia troppa neve. Dal Moncenisio non si può passare, ci sono le guardie alla frontiera lassù. Bisogna salire all'Arbirèio e ai Quattro Denti e poi passiamo dal Colle Clapier.

Mil si rimette il cappello e mette lo zaino in spalla.

Mil Hai ragione Massimin. È ora d'andare, l'alba fa presto ad arrivare. ma ci pensi che i Valdesi del Glorioso Rimpatrio sono passati proprio lì, ai Quattro Denti, nel 1689, quando sono ritornati dalla Svizzera dove si erano rifugiati. Non so quanti giorni hanno camminato e poi sono scesi a Salbertrand dove hanno combattuto contro i francesi, al ponte di Chenebieres, e li hanno sconfitti. Così hanno potuto ritornare a casa. Sono passati proprio là dove c'è il buco di Tuilles, il Pertus di Colombano Romean. Lui era delle Ramats ed era andato a lavorare in Provenza, a Saint Gill a fare il minatore. Poi, nel 1525, è ritornato per scavare quel buco e portare l'acqua alle Ramats e a Cels. Ehi, Massimin! Sembra quasi di sentirlo lavorare là dentro, da solo, con il picco e la mazza.

I suonatori iniziano un ritmo del battere ripreso da Colombano.

Romean Sono ormai otto anni che batto contro la roccia, ma ho quasi finito. Adesso devono pagarmi un'emina3 d'oro. Cinque fiorini ogni tesa4, abbiamo concordato: per le 242 tese di lunghezza della galleria sono 1.212 fiorini. Ah, ah, ah, sono ricco, ma bisogna diffidare. So bene che i chiomontini e gli exillesi mi vogliono far fuori, vogliono avvelenarmi con una sostanza tossica amara per non pagarmi. È per questo che tutti i giorni mando giù il mio cane alle Ramats a prendere una micca di pane e non mangio quello che mi danno loro. Ah, ah, ah, li ho fregati. Su, finiamo questo buco. Il Pertus! Il grande buco di Colombano Romean. L'acqua, l'acqua, l'acqua!

I minatori cantano.

Les beaux mineurs

Quando l’anatra avanza

e i bei minatori se ne vanno, amico mio.

Se ne vanno in Provenza

e in tutti i bei paesi, amico mio.

Lei è nel suo letto che piange.

Piange giorno e notte, amico mio.

Lei piange perché è ammalata.

Ammalata nel suo letto, amico mio.

Lei piange perché è in cinta

e senza sapere di chi, amico mio.

Quando l’anatra avanza

e i bei minatori se ne vanno, amico mio.

Se ne vanno in Provenza

e in tutti i bei paesi, amico mio.

Mil Così, inverno dopo inverno, sono andato dall'altra parte, in Savoia a lavorare nelle cave di pietra o nelle miniere di ferro. Ah, che vitaccia che ho fatto. Credevo di poter fare un grosso buco come Colombano Romean. Ma di sera suonavo sempre la fisarmonica, ho imparato nuove canzoni. Poi ho anche trovato il tempo per imparare ad aggiustare gli orologi, le sveglie, le pendole, gli orologi da polso e le cipolle. Adesso faccio anche l'orologiaio.

Mil prende l'orologio dal taschino.

Secondo contadino Mil, che ora è?

Mil È ora di ritirarsi.

Mil guarda l'orologio e rimane un po' pensieroso.

Mil Due p, due piccole p… le incido sempre negli orologi che aggiusto. Stanno per Pera Marcia, come tutti gli armazan mi prendono in giro, dicono che sono un po' marcio nella testa a perdere tempo con la musica. Ah, gli armazan! Li chiamano le aquile, gli armazan, perché le Ramats sono sulle rocce: proprio come un nido d'aquila. Ma sulla roccia, l'uva cresce bene al sole. Si fa un buon vino alle Ramats, un buon vino d'avanà. Ah sì, è dura su e giù per i sentieri ripidi e sui muretti delle vigne. Ma quando è ora di vendemmiare è un piacere, è una grande festa. Giovani e vecchi, bambini, donne e ragazze, tutti con i cestini e le gerle nella vigna e gli uomini accanto al tino nella cantina. Tutti si affannano fin tanto che è giorno.

I musicisti cantano la canzone dell' Arbirèio. Mil prendere una gerla ed esce.

Canzone dell'Arbirèio

"Giuseppe su all'Arbiréio dove vai?"

"Faccio una scappata fino al Biâ.

Vado su a prendere la mia slitta, passo a Sambietto,

voglio portare un carico di legna alle Ramats".

Quando ormai la mia slitta era carica

ho bevuto una volta e sono partito.

Giuto giù a Cout Loddou ho incontrato una roccia,

la mia slitta è andata in quattro pezzi.

Allora sono corso a casa,

ho bevuto un bicchiere per consolazione.

Ho preso un'altra slitta

e su a Cout Loddou sono ritornato.

Quando sono arrivato in borgata Jannon:

"Giuseppe, cosa vai ancora a fare lassù?"

"Vado a cambiare la mia slitta, passo a Sambietto,

perché l'altra è andata in quattro pezzi".

Quando il mio carico è stato cambiato,

piano piano mi sono incamminato

e a casa, a notte, sono arrivato

stanco come un asino

e il mio carico ho ancora scaricato.

Mil ritorna alla fine della canzone. Posa la gerla e ne trae una bottiglia, versa da bere ai suonatori, si fa un brindisi. Qualcuno consegna la cartolina precetto a Mil. Il suono si interrompe bruscamente con una disarmonia. Tutti si bloccano e posano i bicchieri.

Mil La guerra? Devo partire per la guerra. Come faccio a lasciare tutto questo: le Ramats, la vigna, la mia Costantina, la musica. Non voglio partire in guerra. Per chi poi? Per il re? Per la patria? Quale patria? La mia patria sono le Ramats, la mia patria è la musica, è la festa, la mia patria è il vino. Domenico si è fatto togliere tutti i denti piuttosto di partire soldato… Ho dovuto partire.

Si odono i soldati cantare.

Addio mia bella addio

Addio mia bella addio,

l'armata se ne va

e se non partissi anch'io sarebbe una viltà.

Mil Stavo così male ed ero così giù di morale per essere lontano dalle Ramats che mi sono ammalato e mi hanno portato in infermeria.

Voce Emilio Sibille, congedato per inabilità al servizio.

Mil Sono ritornato alle Ramats.

Costantina: sono solo un suonatore ambulante. Sono solo un povero orologiaio, ma il mio cuore che era freddo s'è messo a battere per te e adesso e un tizzone acceso, e tutto in combustione. Non posso promettere ricchezze, posso solo promettere un po' di allegria con la mia musica se vuoi sposarmi.

Costantina accenna un sì. Mil estrae il velo dal sacco militare e lo mette in testa a Costantina, la prende sotto braccio e fanno due passi verso il pubblico, mentre due contadini tendono il nastro della barriera.

Primo contadino C'è da pagare per il vino e per la musica.

Mil paga i musicisti che suonano una musica tradizionale da matrimonio e poi la correnta di Salbertrand.

Mil Poi sono arrivati tutti i bambini, uno dopo l'altro: Angelino, Paolina, Alda che è morta a soli tre mesi, Michelino, Felicina e Giuseppina. «La casa è un bordello: uno grida, l'altra piange, una sporca di moccio, l'altro con le scarpe piene di merda e con i pidocchi in testa e l'ultima se ne sta a guardare tutti con gli occhi stralunati»5. Dopo qualche anno, una volta in cui eravamo nella vigna di Peirouso, Costantina ed io, (prende una pera e un fico e li avvicina) ho innestato un pero nel fico ed è nato l'ultimo: Casimiro.

Costantina canta una ninna nanna.

Canta e piangi

Canta e piangi, fai pipì nella grossa pentola di ghisa,

fai una pagnottella per la bambola,

quando è aspro ne vuole poco,

quando è dolce ne vuole un forno pieno.

Mil Non bastava cercare di tirare a campare con tutta la famiglia. Non bastava che arrivasse quel ciarlatano a Roma. Le cose si sono messe sempre peggio. Un suonatore ambulante era mal visto. Non ho voluto prendere la tessera del fascio. Io sono socialista. Sono andato a lavorare alla centrale idroelettrica, ma un giorno che avevo la febbre non sono andato a lavorare e mi hanno buttato fuori.

Voce Emilio Sibille: licenziato per malattia.

Mil No, non bastava tutto questo e un bel giorno è arrivata la fillossera. Niente più uva, niente più vino. Rimaneva soltanto la musica.

I musicisti suonano un valzer musette.

Mil Poi è ritornata la guerra, è venuta ed è andata via. Angelino e Michelino sono partiti soldato. Se fossero rimasti qui, sarebbero andati a fare i partigiani in Val Clarea con gli altri ragazzi delle Ramats. Cinque anni sono stati via. Uno è stato prigioniero in Francia, l'altro è stato in Sardegna e in Corsica, poi ha fatto parte dell'esercito di liberazione. Alla fine sono ritornati a casa. Ma non c'era lavoro e sono dovuti andare via.

Canto d'emigrazione.

Io parto per l'America

Io parto per l'America

su un lungo bastimento

parto col cuor contento

di non vederti più.

Quando sarò in America

sposo un'americana

addio bell'italiana

non ti vedrò mai più.

L'anello che mi hai dato

lo metto sotto i piedi

ohimè se non lo credi

te lo farò veder.

Mil Angelino è emigrato in Svizzera e Michelino in America, in Perù. Anche Paolina è andata in America dove c'era già suo marito.

I suonatori suonano una milonga.

Mil Sono diventato vecchio come la mia musica. Adesso tutti vogliono musica moderna. C'è la radio, i jukebox, non è più il tempo della correnta e della farandola. Non si fanno più le veglie, c'è la televisione, che suonano un'altra musica. Non si fa più la veglia, c'è la TV, la gente se ne va dalle Ramats e lascia andare alla malora la vigna. Non è più il mio tempo.

Primo contadino Mil, vieni a suonarne due in compagnia.

Mil Oh, no, no. Non posso più suonare, sono malato! (Ha la tosse) Ah, che vita che ho fatto quassù. Laggiù nella valle c'è "la macchina del diavolo con le corna in aria che fa fiammate abominevoli e spaventose"6 che corre verso il nulla. Un giorno crederanno di fare come Colombano Romean, crederanno di fare un altro buco per andare più velocemente in Francia. A me è la miniera di Francia che ha scavato un grosso buco nei polmoni, adesso sì che sono marcio, sono solo più una Pera Marcia.

Suonatore di fisarmonica Mil Purus! Vieni a suonare, è festa.

Mil Su, è festa. Beviamo un bicchiere di buon vino delle Ramats e una goccia di grappa fatta con le vinacce di avanà e andiamo a suonarne due Gildo e Bartolomeo perché: non c'è festa senza vino e quando c'è buon vino è sempre festa. Beh, è festa con la musica di Purus Purì.

I musicisti suonano Elektròc d'Ilana Orchestra.

1 Le dita dei piedi.

2 Liberamente tratto da J.B. Jayme, Le Carnaval, 1850 circa.

3 Antica misura di capacità per granaglie.

4 Antica misura di lunghezza.

5 Liberamente tratto da J.B. Jayme, Fete St. Nicola, 1850 circa.

6 Modo popolare per indicare il treno.