Për lou mal al deun? É për ël gënzivë cou sanount ès druvet quërcoza?