Coume ès curavet lou mal a la pënsi? é li vèrm? É lou mal a la pënsi për ël choze ëd fumele? É për la caguëtta? É aou countrari për la coustipasioun, cosa ès fazet?