Portal d’Occitània    Premio Ostana - Scritture in lingua madre

invia mail   print document in pdf format

Edizione 2017

Premio Ostana 2017 - Salem Zenia: Aẓar n tagut

Salem Zenia, lingua madre amazigh-kabyla (Algeria)
Premio Speciale al Premio Ostana 2017.

Premio Ostana 2017 - Salem Zenia: Aẓar n tagut