Que mai tot aquel mai de vùid dedins

lhs univers enfinits: l'enfinivers?

Sarì-lo pei pas mielh fogués tot jec,

tot entunit,

o mai d'emplhum que de vuidum, almanc.

Es pas pei que sie vùid l'enfinivers,

l'enfinit vùid es enfinit emplhum.

Lo manc paréis lo mai; lo volvre: jec.

Per ben que Tu d' an aquest mond sies fòra,

sies Tu l'emplhum.

Nos bòrnis veiem pas, manc a murir,

o miraco a murir. Veiem un nent,

un grand vuidum. Aquel de noste còr.

L' enfinit vùid. Tu solet lo pòs vémper.

Tu. Tot.