Estacho ta berro novo,

es festo encuéi,

la néu s'es esluenha de l'Iréto,

la primo a boutouna i artesìn

decò içi, sout di roches,

me n'en cuéi rèn,

es lou chant de nosto mountanho, aquest.

Vèn 'bou ioù, desquiavarèn

l'ùis de nostre demàn, sounarèn

nostre passa

per rèn laissàr murìr

aquesto vido.