Col'è cla lûs

da minca tant ilai

scu d'masucatte

la nôts 'd San Dzan

cura in dzûava

tuts ansem a van cirir

e in s'astrumava

darer di gramiol

ant'al gran 'ncor vart

ant'l' arba 'ncor da tagior.

Col'è cla lûs ilai

lè mac in fil fin

d'inna grosa ragnà

e moi le ragnà i sun grose

moi lu tamp alè vetch.