Te cercou

te trobou

sus briq e coumbal;

te parlou

te pregou

ou moun boun Segnour.

Escouto....

 

Te cercou

te sentou

dins l'aigo dal bial;

t'escoutou

dins l'auro

'bou i ange chanta.

Escouto....

 

Te cercou

te veu

si roche di crest;

de nuech

'bou i estelle

me parles d'amour.

Escouto....

 

Prouvenço

Prouvenço,

ma terro di flour;

per la mio

Prouvenço

te pregou, segnour!

Escouto...

 

REFRIN- ...Escouto lou bram - de moun cor mountagnard

prouteg la Prouvenço - ma terro, ma gent;

escouto la vous - de toun fi prouvençau!