"Rastlavou 'nt al pra

"'nt al fen t'ai trouba,

"pichoto mina;

"'nt la cuno t'ai buta, 

"a tetàr t'ai douna,

"per tu ai ris, ai piourra,

"lou bon Diéu ai prega

"de poulér te véire souda.

 

Mina sìou esta,

mina sìou enca ,

cuno escolo, souda

m'a pa chambia.

Lou temp a paça:

jò d'an bèn charja

sìou sempre mina.

'Nt la caiço soutoura

sarai mina

que vai en bras

àma caro mama.