Anèn se proumenar

lou loung de Varacho

fasèn passar lou temp

countense quancarèn.

 

Anèn balar a Seletes

pourtense lou viouloun

fasèn balar es fietes

sai sere dèi Valoun!